آوای ارسباران
021 88 80 00 55
    021 22 22 20 32

کارورزی دوره مدیریت فنی بند (ب) به چه صورت است؟

دوره مدیریت فنی بند (ب) 60 ساعت کارورزی دارد که فراگیر می‌بایست این 60 ساعت را در یک آژانس مسافرتی به فعالیت‌های آموزشی در حیطه آموزش‌هایی که در دوره دیده است، بگذراند. سپس فرم مربوط به کارورزی را تکمیل و توسط آژانس مهر و امضا نموده و جهت درج در پرونده آموزشی به موسسه تحویل دهد.
مراحل تکمیل پرونده دوره مدیر فنی جهت صدور مدرک به چه صورت است؟

فراگیران برای تکمیل پرونده آموزشی خود جهت ارسال به سازمان و صدور لوح راهنمای طبیعت گردی و یا راهنمای ایرانگردیو جهانگردی 4 مرحله را باید طی کنند:

1. آزمون داخلی

آزمون های داخلی پس از پایان بخش تئوری هر درس توسط موسسه برگزار می‌گردد و فراگیران می‌بایستی تمامی سرفصل‌های مصوب دوره را آزمون داخلی دهند.

2. فرم کارورزی

فراگیران دوره مدیر فنی بند (ب)، می‌بایستی در دوره 60 ساعت کارورزی را گذرانده و فرم های مرتبط را تکمیل نموده و در پرونده‌شان باشد.

3. مصاحبه زبان تخصصی 

فراگیران می‌بایستی یک زبان را به عنوان زبان تخصصی که بر روی کارتشان درج می‌گردد انتخاب نموده و مصاحبه همان زبان را شرکت نمایند.

4. آزمون جامع گردشگری

فراگیران می‌بایستی در آزمون جامع گردشگری که دو بار در سال (مرداد و بهمن) برگزار می‌گردد، شرکت نمایند. آزمون جامع گردشگری از تعدادی از دروس دوره می‌باشد.

در نهایت پرونده فراگیر با مدارک شخصی، شامل تصویر کارت ملی، شناسنامه، مدرک تحصیلی و 1 قطعه عکس توسط موسسه تکمیل و جهت صدور حکم به سازمان ارسال می‌گردد.

 
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا