آوای ارسباران
021 88 80 00 55
    021 22 22 20 32
برچسب‌ها
راهنمای ایرانگردی و جهانگردی
قبلی | 20 رکورد از 1 تا 20 | بعدی
# عنوان سرویس کد تاریخ انتشار
1 تغییر در روند ثبت نام آزمون جامع آرشیو ارسباران 2191 1395/11/18, 08:00
2 مصاحبه زبان غیرانگلیسی راهنمایان گردشگری آرشیو ارسباران 2175 1395/11/03, 18:53
3 شادی گنجی آرشیو ارسباران 2165 1395/10/20, 07:00
4 اعلام نتایج مصاحبه زبان انگلیسی آبان 95 آرشیو ارسباران 2168 1395/10/14, 07:00
5 مصاحبه زبان فارسی فراگیران ایرانگردی و جهانگردی آرشیو ارسباران 2167 1395/10/13, 07:00
6 فراگیران متقاضی شرکت در آزمون مصاحبه زبان فارسی آرشیو ارسباران 2129 1395/09/17, 08:00
7 ریحانه جمالی هنجنی آرشیو ارسباران 2130 1395/09/13, 08:00
8 دعوت به همکاری آموزشی از مدرسین صنعت گردشگری در ارسباران آرشیو ارسباران 2127 1395/09/07, 08:00
9 اطلاعیه ثبت نام آزمون جامع بهمن ماه 1395 آرشیو ارسباران 2111 1395/08/24, 08:00
10 آزمون مصاحبه زبان انگلیسی آبان 95 آرشیو ارسباران 2102 1395/08/11, 08:00
11 مزایای ارسبارانی شدن آرشیو ارسباران 2091 1395/08/02, 08:00
12 اعلام نتایج مصاحبه زبان انگلیسی شهریور 95 آرشیو ارسباران 2084 1395/07/18, 08:00
13 اعلام نتایج آزمون جامع مرداد 1395 آرشیو ارسباران 2063 1395/06/08, 08:36
14 اعلام تاریخ مصاحبه زبان های غیرانگلیسی راهنمایان آرشیو ارسباران 2059 1395/06/01, 16:25
15 آزمون مصاحبه زبان انگلیسی آرشیو ارسباران 2052 1395/05/16, 16:27
16 زبان انگلیسی در گردشگری آرشیو ارسباران 2051 1395/05/16, 08:00
17 اعلام نتایج مصاحبه زبان انگلیسی خرداد 95 آرشیو ارسباران 2043 1395/04/29, 08:00
18 رفع نقص ثبت نام آزمون جامع آرشیو ارسباران 2042 1395/04/28, 08:00
19 راهنمای ایرانگردی و جهانگردی کیست؟ (قسمت سوم) آرشیو ارسباران 2028 1395/04/12, 08:00
20 وظایف راهنمای ایرانگردی و جهانگردی (قسمت دوم) آرشیو ارسباران 2021 1395/04/05, 08:00
قبلی | 20 رکورد از 1 تا 20 | بعدی


طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا