آوای ارسباران
021 88 80 00 55
    021 22 22 20 32
برچسب‌ها
مدیر فنی آژانس بند ب
قبلی | 14 رکورد از 1 تا 14 | بعدی
# عنوان سرویس کد تاریخ انتشار
1 تغییر در روند ثبت نام آزمون جامع آرشیو ارسباران 2191 1395/11/18, 08:00
2 اعلام نتایج مصاحبه زبان انگلیسی آبان 95 آرشیو ارسباران 2168 1395/10/14, 07:00
3 سرانجام صدور مجوز آموزش مجازی آرشیو ارسباران 2146 1395/09/24, 08:00
4 محمد براتی آرشیو ارسباران 2143 1395/09/22, 08:00
5 دعوت به همکاری آموزشی از مدرسین صنعت گردشگری در ارسباران آرشیو ارسباران 2127 1395/09/07, 08:00
6 اطلاعیه ثبت نام آزمون جامع بهمن ماه 1395 آرشیو ارسباران 2111 1395/08/24, 08:00
7 آزمون مصاحبه زبان انگلیسی آبان 95 آرشیو ارسباران 2102 1395/08/11, 08:00
8 مزایای ارسبارانی شدن آرشیو ارسباران 2091 1395/08/02, 08:00
9 اعلام نتایج مصاحبه زبان انگلیسی شهریور 95 آرشیو ارسباران 2084 1395/07/18, 08:00
10 اعلام نتایج آزمون جامع مرداد 1395 آرشیو ارسباران 2063 1395/06/08, 08:36
11 آزمون مصاحبه زبان انگلیسی آرشیو ارسباران 2052 1395/05/16, 16:27
12 زبان انگلیسی در گردشگری آرشیو ارسباران 2051 1395/05/16, 08:00
13 اعلام نتایج مصاحبه زبان انگلیسی خرداد 95 آرشیو ارسباران 2043 1395/04/29, 08:00
14 رفع نقص ثبت نام آزمون جامع آرشیو ارسباران 2042 1395/04/28, 08:00
قبلی | 14 رکورد از 1 تا 14 | بعدی


طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا