021 88 80 00 55
برچسب‌ها
آموزشی
قبلی | 16 رکورد از 1 تا 16 | بعدی
# عنوان سرویس کد تاریخ انتشار
1 ثبت اطلاعات فراگیران در سامانه جامع آموزش گردشگری برای آزمون جامع بهمن 96 وبلاگ 2421 1396/07/01, 10:50
2 آزمون مصاحبه زبان انگلیسی اسفند 95 وبلاگ 2208 1395/12/03, 14:04
3 اعلام نتایج مصاحبه زبان انگلیسی آبان 95 وبلاگ 2168 1395/10/14, 07:00
4 گرگ وبلاگ 535 1395/09/01, 08:00
5 آزمون مصاحبه زبان انگلیسی آبان 95 وبلاگ 2102 1395/08/11, 08:00
6 اعلام نتایج مصاحبه زبان انگلیسی شهریور 95 وبلاگ 2084 1395/07/18, 08:00
7 اعلام نتایج مصاحبه زبان غیرانگلیسی راهنمایان شهریور 95 وبلاگ 2085 1395/07/18, 08:00
8 اعلام تاریخ مصاحبه زبان های غیرانگلیسی راهنمایان وبلاگ 2059 1395/06/01, 16:25
9 اعلام نتایج مصاحبه زبان انگلیسی خرداد 95 وبلاگ 2043 1395/04/29, 08:00
10 رفع نقص ثبت نام آزمون جامع وبلاگ 2042 1395/04/28, 08:00
11 راهنمای طبیعت گردی کیست؟ (قسمت چهارم) وبلاگ 2033 1395/04/20, 08:00
12 راهنمای ایرانگردی و جهانگردی کیست؟ (قسمت سوم) وبلاگ 2028 1395/04/12, 08:00
13 آموزش مجازی، ارسباران و گردشگری وبلاگ 2023 1395/04/05, 11:00
14 راهنمای ایرانگردی و جهانگردی کیست؟ (قسمت اول) وبلاگ 2013 1395/03/29, 08:00
15 راهنمای طبیعت گردی کیست؟ (قسمت سوم) وبلاگ 2010 1395/03/23, 08:00
16 مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی وبلاگ 1964 1395/02/04, 08:00
قبلی | 16 رکورد از 1 تا 16 | بعدی


تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه