021 88 80 00 55

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
مجوز برگزاری دوره آموزشی راهنمای تور فرهنگی و تاریخی

با عنایت به جلسه نود و سه مورخ 1/9/93 کمیته تخصصی صدور مجوز و بند 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ماده 12 آیین نامه اجرایی آن، با برگزاری یک دوره آموزشی کوتاه مدت " راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی " به مدت یکسال از تاریخ 1/9/1393 لغایت 1/9/1394 به مدیر عاملی جناب آقای علی شادلو در چارچوب قوانین، مقررات و آیین نامه­های آموزشی موافقت می­گردد. بدیهی است اجرای مجدد دوره­ آموزشی منوط به ارائه گزارش عملکرد و تایید کارشناس امور آموزش می­باشد.

 

با عنایت به جلسه نود و سه مورخ 1/9/93 کمیته تخصصی صدور مجوز و بند 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ماده 12 آیین نامه اجرایی آن، با برگزاری یک دوره آموزشی کوتاه مدت " راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی " به مدت یکسال از تاریخ 1/9/1393 لغایت 1/9/1394 به مدیر عاملی جناب آقای علی شادلو در چارچوب قوانین، مقررات و آیین نامه­های آموزشی موافقت می­گردد. بدیهی است اجرای مجدد دوره­ آموزشی منوط به ارائه گزارش عملکرد و تایید کارشناس امور آموزش می­باشد.

 

13:40 , 1393/09/19
     

بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه