021 88 80 00 55

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
مجوز برگزاری دوره آموزشی مدیر فنی بند ب

با عنایت به جلسه هشتاد و دوم مورخ 2/9/1392 کمیته تخصصی صدور مجوز و بند 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ماده 12 آیین نامه اجرایی آن با برگزاری یک دوره آموزش کوتاه مدت مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی در سال 93-1392 از تاریخ 15/9/1392 لغایت 15/9/1393 به مدیر عاملی جناب آقای علیرضا امامی در چارچوب قوانین، مقررات و آیین نامه­های آموزشی موافقت می­گردد.

با عنایت به جلسه هشتاد و دوم مورخ 2/9/1392 کمیته تخصصی صدور مجوز و بند 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ماده 12 آیین نامه اجرایی آن با برگزاری یک دوره آموزش کوتاه مدت مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی در سال 93-1392 از تاریخ 15/9/1392 لغایت 15/9/1393 به مدیر عاملی جناب آقای علیرضا امامی در چارچوب قوانین، مقررات و آیین نامه­های آموزشی موافقت می­گردد.

13:35 , 1393/09/19
     

بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه