021 88 80 00 55

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
مجوز فعالیت موسسه آموزشی تخصصی گردشگری

به استناد بند 30 از ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 12/12/65 در خصوص تاسیس و اداره موسسات آموزش جهانگردی و ماده 1 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب مورخ 3/10/82 و تبصره­های ذیل آن مبنی بر انتقال کلیه وظایف و اختیارات امور ایرانگردی و جهانگردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اجازه داده می­شود در خصوص آموزش افراد در زمینه گردشگری اقدام نمایید.

به استناد بند 30 از ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 12/12/65 در خصوص تاسیس و اداره موسسات آموزش جهانگردی و ماده 1 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب مورخ 3/10/82 و تبصره­های ذیل آن مبنی بر انتقال کلیه وظایف و اختیارات امور ایرانگردی و جهانگردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اجازه داده می­شود در خصوص آموزش افراد در زمینه گردشگری اقدام نمایید.

13:57 , 1393/09/19
     

بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه