آوای ارسباران
021 88 80 00 55
    021 22 22 20 32

صفحه اصلی آرشیو ارسباران ارسباران نیوز

فرم کارورزی دوره مدیر فنی بند ب

فراگیران باید فایل پیوست فرم کارورزی را دریافت نموده و طبق روال تعیین شده، آن را تکمیل کنند تا به مدارک آنها ضمیمه شده و جهت صدور مدرک پایان دوره به سازمان گردشگری ارائه شود. صفحه اول فرم، باید توسط خود کارآموز تکمیل شود و صفحه دوم نیز باید توسط مدیر آژانس (آژانسی که فراگیر دوره کارورزی خود را در آنجا پشت سر گذاشته است) تکمیل، مهر و امضا شود.

فراگیران باید فایل پیوست فرم کارورزی را دریافت نموده و طبق روال تعیین شده، آن را تکمیل کنند تا به مدارک آنها ضمیمه شده و جهت صدور مدرک پایان دوره به سازمان گردشگری ارائه شود. صفحه اول فرم، باید توسط خود کارآموز تکمیل شود و صفحه دوم نیز باید توسط مدیر آژانس (آژانسی که فراگیر دوره کارورزی خود را در آنجا پشت سر گذاشته است) تکمیل، مهر و امضا شود.

18:00 , 1393/05/01


فایل پیوست
karvarzi.zip (61KB)


صفحه اصلی   پرینت   ارسال به دوستان

نظراتتان را با ما در میان بگذارید
  
در صورت تمایل در خبرنامه ما عضو شوید.
نمونه خبرنامه
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا