021 88 80 00 55

مجوز برگزاری آزمون مصاحبه زبان غیرانگلیسی راهنمایان طبیعت گردی

پیرو ارسال جدول فرآیند مصاحبه زبان غیرانگلیسی فراگیران دوره راهنمایان طبیعت‌گردی بدین وسیله با انجام مصاحبه غیرانگلیسی زبانان دوره طبیعت‌گردی توسط آن موسسه موافقت می‌شود. لازم به ذکر است که کلیه فراگیران غیرانگلیسی (بغیر از زبان فارسی) موظف به گذراندن دو روز کلاس آموزشی با تاکید بر نوع زبان انتخابی خود می‌باشند.

پیرو ارسال جدول فرآیند مصاحبه زبان غیرانگلیسی فراگیران دوره راهنمایان طبیعت‌گردی بدین وسیله با انجام مصاحبه غیرانگلیسی زبانان دوره طبیعت‌گردی توسط آن موسسه موافقت می‌شود. لازم به ذکر است که کلیه فراگیران غیرانگلیسی (بغیر از زبان فارسی) موظف به گذراندن دو روز کلاس آموزشی با تاکید بر نوع زبان انتخابی خود می‌باشند.

14:49 , 1394/07/28
     

بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه