آوای ارسباران
021 88 80 00 55
صفحه اصلی آزمون‌ها

آزمون‌ها

آزمونهای داخلی
آزمونهای داخلی
قابل توجه کلیه فراگیران محترم دوره‌های کوتاه مدت آموزش گردشگری مصوب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
آزمون جامع گردشگری
آزمون جامع گردشگری
 فراگیران دوره‌های آموزش گردشگری جهت دریافت مدرک نهایی می‌بایست در آزمون جامع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شرکت نمایند. ای...
آزمون مصاحبه زبان انگلیسی
آزمون مصاحبه زبان انگلیسی
کلیه فراگیران دوره‌های کوتاه مدت آموزش گردشگری اعم از راهنمای طبیعت‌گردی، راهنمای ایرانگردی و جهانگردی،راهنمای تخصصی ژئوتوریسم و مدیریت فنی ...
آزمون زبان فارسی راهنمایان طبیعت گردی
آزمون زبان فارسی راهنمایان طبیعت گردی
با توجه به واگذاری برگزاری مصاحبه زبان فارسی راهنمایان طبیعت گردی از سوی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به موسسه ارسباران، متقاضیان شرکت در مصاحبه...


در صورت تمایل در خبرنامه ما عضو شوید.
نمونه خبرنامه
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا