آوای ارسباران
021 88 80 00 55
صفحه اصلی آزمون‌ها

آزمون‌ها

آزمون‌های داخلی
آزمون‌های داخلی
کلیه فراگیران محترم دوره‌های کوتاه مدت گردشگری مصوب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، توجه کنند:
آزمون جامع گردشگری
آزمون جامع گردشگری
 فراگیران دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری جهت دریافت مدرک نهایی می‌بایست در آزمون جامع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ش...
آزمون زبان غیر فارسی
آزمون زبان غیر فارسی
کلیه فراگیران دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش گردشگری اعم از راهنمای طبیعت‌گردی، راهنمای ایرانگردی و جهانگردی، راهنمای تخصصی ژئوتوریسم و مدیری...
پروژه زبان فارسی راهنمایان گردشگری
پروژه زبان فارسی راهنمایان گردشگری
در صورتی که بخواهید کارت تورلیدری خود را به زبان فارسی دریافت کنید، لازم است پروژه فارسی را طبق روال مشخص شده، به موسسات تعیین شده از سوی سازمان میراث...


در صورت تمایل در خبرنامه ما عضو شوید.
نمونه خبرنامه
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا