آوای ارسباران
021 88 80 00 55
صفحه اصلی ما که هستیم؟ مجوزهای فعالیت ارسباران

مجوزهای فعالیت ارسباران

مجوز برگزاری آزمون مصاحبه زبان غیرانگلیسی راهنمایان طبیعت گردی
مجوز برگزاری آزمون مصاحبه زبان غیرانگلیسی راهنمایان طبیعت...
پیرو ارسال جدول فرآیند مصاحبه زبان غیرانگلیسی فراگیران دوره راهنمایان طبیعت‌گردی بدین وسیله با انجام مصاحبه غیرانگلیسی زبانان دوره طبیعت‌گرد...
پروانه شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب)
پروانه شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب)
به استناد تبصره 6 ماده 7 اسلامی قانون توسعه صنعت گردشگری مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 6 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بند (ب) ما...
مجوز فعالیت موسسه آموزشی تخصصی گردشگری
مجوز فعالیت موسسه آموزشی تخصصی گردشگری
به استناد بند 30 از ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 12/12/65 در خصوص تاسیس و اداره موسسات آموزش جهانگردی و ماده 1 قانون تشک...
مجوز برگزاری دوره آموزشی راهنمای تورهای طبیعت‌گردی (اکوتور لیدری)
مجوز برگزاری دوره آموزشی راهنمای تورهای طبیعت‌گردی (اکوتو...
نظر به فعالیت آن موسسه در سال جاری و با عنایت به بند 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ماده 12 آیین نامه اجرایی آن، مجوز برگزاری دوره راهنمایان ...
مجوز برگزاری دوره آموزشی راهنمای تور فرهنگی و تاریخی
مجوز برگزاری دوره آموزشی راهنمای تور فرهنگی و تاریخی
با عنایت به جلسه نود و سه مورخ 1/9/93 کمیته تخصصی صدور مجوز و بند 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ماده 12 آیین نامه اجرایی آن، با برگزاری یک د...
مجوز برگزاری دوره آموزشی مدیر فنی بند ب
مجوز برگزاری دوره آموزشی مدیر فنی بند ب
با عنایت به جلسه هشتاد و دوم مورخ 2/9/1392 کمیته تخصصی صدور مجوز و بند 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ماده 12 آیین نامه اجرایی آن با برگزاری ...
مجوز برگزاری دوره آموزشی راهنمایان کوهستان
مجوز برگزاری دوره آموزشی راهنمایان کوهستان
  بازگشت به نامه شماره 539/092/م الف مورخ 19/8/92 در خصوص برگزاری دوره آموزش راهنمایان کوهستان به آگاهی می­رساند با توجه به تایید فنی دوره آ...

1
2در صورت تمایل در خبرنامه ما عضو شوید.
نمونه خبرنامه
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا