آوای ارسباران
021 88 80 00 55
صفحه اصلی وبلاگ راهنمایان و مربیان اساتید گردشگری دوره مدیریت فنی (بند ب)

دوره مدیریت فنی (بند ب)

رحیم عنبر
رحیم عنبر
آقای رحیم عنبر متولد سال 51 از اساتید دوره‌های مدیر فنی بند ب در ارسباران است که سوابق مختلف اجرایی و آموزشی در حوزه گردشگری دارد.
محمد براتی
محمد براتی
محمد براتی متولد سال 1332 از بیرجند است. دیپلم تجربی خود را از دبیرستان شبانه خاقانی تهران دریافت نمود. کارشناس هوانوردی از دانشکده خلبانی است و کارشن...


در صورت تمایل در خبرنامه ما عضو شوید.
نمونه خبرنامه
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا