آوای ارسباران
021 88 80 00 55
صفحه اصلی آرشیو ارسباران کتابخانه مطالب و مقالات علمی و پژوهشی تاریخ و تمدن

تاریخ و تمدن

یادداشته هایی بر تاریخ هرات
یادداشته هایی بر تاریخ هرات
دانش تاریخ در تمدن اسلامی، هر چند تا حدی میراث دار اقوامی است که سرزمینشان ضمیمه امپراتوری اسلامی شد، در دوران اسلامی بیشتر در پرتو کوشش های مسلمانان ...
پژوهشی پیرامون شهر باستانی روذرآور
پژوهشی پیرامون شهر باستانی روذرآور
شواهد تاریخی موجود نشان میدهد که شهری بزرگ با دست کم سه هزار سال پیشینه در نزدیکی شهر کنونی تویسرکان در استان همدان وجود داشته است که پس از قرن هفتم ه...


در صورت تمایل در خبرنامه ما عضو شوید.
نمونه خبرنامه
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا