آوای ارسباران
021 88 80 00 55
صفحه اصلی آرشیو ارسباران کتابخانه مطالب و مقالات علمی و پژوهشی کوهنوردی

کوهنوردی

مکانیابی مناطق مستعد جهت ورزش کوهنوردی (با استفاده از تابش خورشید) مطالعه موردی: کوه نخود چال
مکانیابی مناطق مستعد جهت ورزش کوهنوردی (با استفاده از تاب...
پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از شاخصه های مورفولوژیک (ارتفاع، شیب و جهت شیب) مناطق مستعد را جهت ورزش کوهنوردی در ارتفاعات نخودچال استان کرمانشاه...
امکان سنجی و طراحی مسیر پیاده روی دارآباد- جمشیدیه
امکان سنجی و طراحی مسیر پیاده روی دارآباد- جمشیدیه
با افزایش روند شهرنشینی، محیط های طبیعی اطراف شهرها دستخوش تغییرات فراوان شده، ماهیت طبیعی خود را از دست می دهند. این فضاهای طبیعی از سویی تحت تاثیر ش...


در صورت تمایل در خبرنامه ما عضو شوید.
نمونه خبرنامه
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا