آوای ارسباران
021 88 80 00 55
صفحه اصلی آرشیو ارسباران کتابخانه مطالب و مقالات علمی و پژوهشی زیرساخت های گردشگری

زیرساخت های گردشگری

تحلیلی بر وضعیت زیرساخت ‌های گردشگری در شهر اصفهان (با تاکید بر هتل ها)
تحلیلی بر وضعیت زیرساخت ‌های گردشگری در شهر اصفهان (با تا...
یکی از مشکلات خدمات گردشگری نبود مکان ‌های سکونتی و هتل ‌های مناسب در تمام فصول سال و برای همه قشرهای جامعه با درآمدهای مختلف است. هدف این پ...
سطح بندی شهرستان های استان اصفهان از لحاظ زیرساخت های گردشگری با استفاده از مدل TOPSIS و AHP
سطح بندی شهرستان های استان اصفهان از لحاظ زیرساخت های گرد...
یکی از مسایل و مشکلات گردشگری در ایران از جمله استان اصفهان، عدم توازن در سازمان فضایی و عدم سلسله مراتب مبتنی بر رابطه تعاملی میان نواحی گردشگری است....
سیاست گذاری اکوتوریسم پایدار کویری در ایران و امارات متحده عربی (یک مطالعه تطبیقی)
سیاست گذاری اکوتوریسم پایدار کویری در ایران و امارات متحد...
هدف از این مقاله بررسی پتانسیل ها، امکانات و سیاست گذاری ها برای توسعه اکوتوریسم مبتنی بر اصول پایداری در نواحی بیابانی و کویری ایران بر اساس تجربیات ...
نقش زیرساخت های اقامتی در فعالیت های گردشگری شهررشت
نقش زیرساخت های اقامتی در فعالیت های گردشگری شهررشت
با توجه به این که زیر ساخت های اقامتی یکی از مهمترین اجزای نظام فضایی گردشگری می باشد، از این رو کمیت و کیفیت این زیر ساخت ها در افزایش فعالیت های گرد...


در صورت تمایل در خبرنامه ما عضو شوید.
نمونه خبرنامه
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا