آوای ارسباران
021 88 80 00 55
    021 22 22 20 32
صفحه اصلی آرشیو ارسباران آرشیو خاطرات خاطرات کلاسها و سفرهای آموزشی سفر آموزشی گیاه شناسی

سفر آموزشی گیاه شناسی

سفر آموزشی گیاه شناسی سعدآباد
سفر آموزشی گیاه شناسی سعدآباد
صبح روز جمعه 30 نفر از فراگیران دوره 13 راهنمای طبیعت گردی به همراه 5 نفر از فراگیران دوره‌های قبل جهت شرکت در سفر آموزشی گیاهان در محل کاخ سعد آ...
سفر آموزشی گیاهان - سواد کوه - بهار 94
سفر آموزشی گیاهان - سواد کوه - بهار 94
سفر آموزشی گیاهان که در بهار 94 به همراه بچه های دوره راهنمای طبیعت گردی و استاد سلوتی در منطقه سوادکوه برگزار شد.
سفر آموزشی گیاهان - سواد کوه - پاییز 93
سفر آموزشی گیاهان - سواد کوه - پاییز 93
سفر آموزشی گیاهان در پاییز 93 با استاد سلوتی که در منطقه سوادکوه برگزار شد.


در صورت تمایل در خبرنامه ما عضو شوید.
نمونه خبرنامه
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا