آوای ارسباران
021 88 80 00 55
    021 22 22 20 32
صفحه اصلی آرشیو ارسباران آرشیو خاطرات خاطرات کلاسها و سفرهای آموزشی سفر آموزشی پستانداران

سفر آموزشی پستانداران

سفر آموزشی پستانداران - پارک ملی گلستان - آذر 94
سفر آموزشی پستانداران - پارک ملی گلستان - آذر 94
روز چهارشنبه ساعت 19:10 شب، 32 نفر از فراگیران دوره 13 راهنمای طبیعت گردی از محل ایستگاه راه آهن تهران راهی استان گلستان-شهر گرگان شدند. ساعت 05:30 رو...
سفر آموزشی پستانداران - منطقه حفاظت شده پرور - تیر 94
سفر آموزشی پستانداران - منطقه حفاظت شده پرور - تیر 94
سفر آموزشی پستانداران که به همراه 19 نفر از کارآموزان دوره 12 راهنمای طبیعت گردی موسسه ارسباران  و آقای پرهام دیباج مدرس درس پستانداران در منطقه ...
کارگاه آموزشی پستانداران - رفتار شناسی گرگ ها - تابستان 91
کارگاه آموزشی پستانداران - رفتار شناسی گرگ ها - تابستان 9...
این کارگاه آموزشی با حضور سرکار خانم حسینی در تابستان 91 برگزار شده است.


در صورت تمایل در خبرنامه ما عضو شوید.
نمونه خبرنامه
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا