آوای ارسباران
021 88 80 00 55
    021 22 22 20 32
صفحه اصلی آرشیو ارسباران آرشیو خاطرات خاطرات کلاسها و سفرهای آموزشی سفر آموزشی ژئوتوریسم

سفر آموزشی ژئوتوریسم

سفر آموزشی ژئوتوریسم - تخت سلیمان - تکاب - خرداد 92
سفر آموزشی ژئوتوریسم - تخت سلیمان - تکاب - خرداد 92
این سفر در خرداد سال 92 با حضور استاد توکلی در تخت سلیمان و تکاب برگزار شده است.
سفر آموزشی ژئوتوریسم - تخت سلیمان - تکاب - پاییز 91
سفر آموزشی ژئوتوریسم - تخت سلیمان - تکاب - پاییز 91
این سفر در پاییز 91 با حضور استاد توکلی در تخت سلیمان و تکاب برگزار شده است.


در صورت تمایل در خبرنامه ما عضو شوید.
نمونه خبرنامه
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا