آوای ارسباران
021 88 80 00 55
    021 22 22 20 32
صفحه اصلی آرشیو ارسباران آرشیو خاطرات خاطرات کلاسها و سفرهای آموزشی سفر آموزشی حشره شناسی

سفر آموزشی حشره شناسی

سفر آموزشی حشرات - لالون - شهریور 92
سفر آموزشی حشرات - لالون - شهریور 92
این سفر در شهریور سال 92 با حضور استاد نادری در لالون برگزار شده است.
سفر آموزشی حشرات - لالون - سال 91
سفر آموزشی حشرات - لالون - سال 91
این سفر در سال 91 با حضور استاد نادری در لالون برگزار شده است.
سفر آموزشی حشرات - لالون - سال 89
سفر آموزشی حشرات - لالون - سال 89
این سفر در سال 89 با حضور استاد نادری در لالون برگزار شده است.
سفر آموزشی حشرات - سال 89
سفر آموزشی حشرات - سال 89
این سفر در سال 89 با حضور استاد نادری برگزار شده است.


در صورت تمایل در خبرنامه ما عضو شوید.
نمونه خبرنامه
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا