آوای ارسباران
021 88 80 00 55
    021 22 22 20 32
صفحه اصلی آرشیو ارسباران آرشیو خاطرات خاطرات کلاسها و سفرهای آموزشی کلاس های آموزشی تئوری

کلاس های آموزشی تئوری

کارگاه چگونه ارزان و ارزشمند سفر کنیم - اسفند 93
کارگاه چگونه ارزان و ارزشمند سفر کنیم - اسفند 93
آشنایی با مهارت سفر با روش کوله گردی(back packing)، آشنایی با نحوه استفاده از خدمات اقامت ارزان و یا رایگان، تکنیکهای تامل با جامعه محلی (میزبان) در ک...


در صورت تمایل در خبرنامه ما عضو شوید.
نمونه خبرنامه
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا