آوای ارسباران
021 88 80 00 55
صفحه اصلی وبلاگ کتابخانه جزوات و مستندات آموزشی دوره راهنمای طبیعت گردی

دوره راهنمای طبیعت گردی

جزوه آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگری
جزوه آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگری
ایران ما سرزمینی با گوناگونی جمعیت‌های قومی، موزائیکی زیبا از اقوام مختلف است. این تنوع، نقطه قوتی در طول تاریخ کهن‌مان بوده است. در تمامی ا...
جزوه زبان تخصصی طبیعت‌گردی
جزوه زبان تخصصی طبیعت‌گردی
با زبان انگلیسی، به مفاهیم صنعت گردشگری و انواع طبیعت‌گردی اشاره می‌شود که یک راهنما باید از آن آگاهی داشته باشد و بتواند به ...
جزوه آشنایی با اکوسیستم‌های ایران
جزوه آشنایی با اکوسیستم‌های ایران
اکوسیستم، زنجیره‌ی به هم پیوسته از موجودات زنده در یک منطقه‌ی جغراقیایی است که ارتباط بین آن‌ها با سایر پدیده‌های آن محیط طبی...
جزوه آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
جزوه آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
میراث فرهنگی ملموس، آثار فرهنگی مادی و فیزیکی هستند که ارزش تاریخی و هنری دارند و میراث معنوی به دانش‌های بومی سنتی، مهارت‌ها، آداب و ر...
آشنایی با پستانداران ایران
آشنایی با پستانداران ایران
جزوه درس آشنایی با پستانداران ایران، از واحدهای درسی دوره راهنمای تور طبیعت‌گردی است که به منظور سهولت دسترسی فراگیران بر روی سایت قرار گرفته است...
آشنایی با زمین شناسی و جاذبه‌های ژئوتوریستی ایران
آشنایی با زمین شناسی و جاذبه‌های ژئوتوریستی ایران
زمین در میان سیارات منظومه شمسی دارای ترکیب منحصر به فردی از سیالات سطحی اتمسفر و هیدروسفر است که محیط مطلوبی برای توسعه و ادامه زندگی در زمین فراهم ک...
آشنایی با مهارت های استقرار در طبیعت
آشنایی با مهارت های استقرار در طبیعت
یکی از سرفصل‌های دوره راهنمای طبیعت‌گردی، فنون استقرار در طبیعت و جهت‌یابی است که در این قسمت به منظور سهولت دسترسی فراگیران جزوه آن قر...
آشنایی با حشرات و معرفی پروانه های ایران
آشنایی با حشرات و معرفی پروانه های ایران
با مطالعه این جزوه، راهنمایان عزیز طبیعت گردی با دنیای حشرات، سیر تکامل در آن ها و نیز روش های رده بندی آنها آشنایی مقدماتی پیدا می نمایند. همچنین قاد...

1
2در صورت تمایل در خبرنامه ما عضو شوید.
نمونه خبرنامه
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا