آوای ارسباران
021 88 80 00 55
    021 22 22 20 32
صفحه اصلی آرشیو ارسباران کتابخانه جزوات و مستندات آموزشی جزوات دوره راهنمای طبیعت گردی

جزوات دوره راهنمای طبیعت گردی

جزوه آموزشی آشنایی با گیاهان ایران
جزوه آموزشی آشنایی با گیاهان ایران
دانشجویان این دوره با گذراندن این درس قادر خواهند بود پتانسیل های خود را در رابطه با جغرافیای گیاهی ایران تشخیص دهند و از آن بهره برند. این که به طبیع...
جزوه آموزشی آشنایی با کوههای ایران
جزوه آموزشی آشنایی با کوههای ایران
داشتن آگاهی درباره ی بلندترین و یا معروفترین کوهها و رشته کوههای جهان و یا آگاهی از وجه تسمیه کوهها و... به شما راهنمایان طبیعت گردی، این فرصت را می د...
جزوه آموزشی آشنایی با پرندگان و پرنده نگری
جزوه آموزشی آشنایی با پرندگان و پرنده نگری
کشور ایران به دلیل وسعت زیاد، شرایط اقلیمی، دامنه تغییرات ارتفاعی و موقعیت جغرافیایی، زیستگاه های متنوع و گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری را داراست...
جزوه آموزشی استقرار در طبیعت
جزوه آموزشی استقرار در طبیعت
امروزه بشر شهرنشین نیاز دارد در فرصتهای مناسب، شهر نشینی را به طور موقت حتی برای یک روز ترک کند و به دامان طبیعت پناه ببرد. برای چنین کاری باید با اصو...
جزوه آموزشی آشنایی با حشرات و بندپایان و پروانه نگری
جزوه آموزشی آشنایی با حشرات و بندپایان و پروانه نگری
با مطالعه این جزوه، راهنمایان عزیز طبیعت گردی با دنیای حشرات، سیر تکامل در آن ها و نیز روش های رده بندی آنها آشنایی مقدماتی پیدا می نمایند. همچنین قاد...
جزوه آموزشی آشنایی با دوزیستان و خزندگان
جزوه آموزشی آشنایی با دوزیستان و خزندگان
بسیاری از گونه های دوزیستان و خزندگان را میتوان به راحتی در نقاط بکر مشاهده کرد و به علاقه مندان نشان داد. از آنجایی که بسیاری از مردم دنیا خصوصًا کشو...
جزوه آموزشی آشنایی با تنوع زمین شناسی
جزوه آموزشی آشنایی با تنوع زمین شناسی
زمین به عنوان سومین سیاره منظومه شمسی جزو سیارات سنگی (زمینی) و داخلی محسوب میشود و تنها سیاره ای در این منظومه است که به لحاظ دارا بودن اتمسفر ضخیم ب...
جزوه آموزشی زبان تخصصی طبیعت گردی
جزوه آموزشی زبان تخصصی طبیعت گردی
Ecotourism is a growing niche market within the larger travel industry, with the potential of being an important sustainable development tool. With bi...


در صورت تمایل در خبرنامه ما عضو شوید.
نمونه خبرنامه
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا