آوای ارسباران
021 88 80 00 55
صفحه اصلی تورها تورهای خارجی

تورهای خارجی


صعود کلیمانجارو 5895 متری - 12 روزه (قاره کهن آفریقا) | ظرفیت تکمیل
کد برنامه: 311 | 12 روزه | از شنبه 1396/06/25 | فول برد
صعود به بام آفریقا "کلیمانجارو با ارتفاع 5895 متر"، گشت پارک ملی کلیمانجارو آفریقا، هیجان و ماجراجویی در سافاری پارک ملی تارانگتی، گشت پارک ملی گرونگرو آفریقا، آشنایی با حیات وحش غنی آفریقا، بازدید از...
صعود کلیمانجارو 5895 متری - 10 روزه (قاره کهن آفریقا) | ظرفیت تکمیل
کد برنامه: 310 | 10 روزه | از شنبه 1396/06/25 | فول برد
صعود به بام آفریقا "کلیمانجارو با ارتفاع 5895 متر"، گشت پارک ملی کلیمانجارو آفریقا، هیجان و ماجراجویی در سافاری پارک ملی تارانگتی، گشت پارک ملی گرونگرو آفریقا، آشنایی با حیات وحش غنی آفریقا، بازدید از...
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا