آوای ارسباران
021 88 80 00 55
    021 22 22 20 32
صفحه اصلی تورها تورهای داخلی

تورهای داخلی یک روزه


پرنده نگری تخصصی رایگان پارک شهر (با همکاری باشگاه پرنده نگری ایرانیان)
کد برنامه: 1341 | 1 روزه | پنج شنبه 1395/12/19
آشنایی با پرندگان و نحوه شناسایی آنها، شناسایی پرندگان پارک شهر، کار با دوربین دو چشمی، معرفی کتاب پرندگان پارک شهر
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا