آوای ارسباران
021 88 80 00 55
    021 22 22 20 32
صفحه اصلی تورها تورهای داخلی

تورهای داخلی یک روزه


پرنده نگری تخصصی رایگان پارک شهر (با همکاری باشگاه پرنده نگری ایرانیان)
کد برنامه: 1740 | 1 روزه | پنج شنبه 1396/02/07
پرنده نگری در پارک شهر، ارائه مطالب آموزشی توسط کارشناسان مجرب، آشنایی با پرندگان و نحوه شناسایی آنها، بازدید از بنای کبوتر خانه و گشت در فضای دلنشین پارک شهر  
پرنده نگری تخصصی رایگان پارک شهر (با همکاری باشگاه پرنده نگری ایرانیان)
کد برنامه: 1742 | 1 روزه | پنج شنبه 1396/02/21
پرنده نگری در پارک شهر، ارائه مطالب آموزشی توسط کارشناسان مجرب، آشنایی با پرندگان و نحوه شناسایی آنها، بازدید از بنای کبوتر خانه و گشت در فضای دلنشین پارک شهر  
پرنده نگری تخصصی رایگان پارک شهر (با همکاری باشگاه پرنده نگری ایرانیان)
کد برنامه: 1743 | 1 روزه | پنج شنبه 1396/03/04
پرنده نگری در پارک شهر، ارائه مطالب آموزشی توسط کارشناسان مجرب، آشنایی با پرندگان و نحوه شناسایی آنها، بازدید از بنای کبوتر خانه و گشت در فضای دلنشین پارک شهر  
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا