021 88 80 00 55
صفحه اصلی آموزش‌ها دوره‌های زبان انگلیسی در گردشگری

دوره‌های زبان انگلیسی در گردشگری


انگلیسی آسان (6 ماهه) (آمادگی مصاحبه زبان دوره های گردشگری)
کد برنامه: 466 | 6 ماه | دوره سه ترم 2 ماهه دارد
یک تورلیدر بایستی بتواند با کلیه مسافران در سنین مختلف، با سلیقه‌های گوناگون ارتباط برقرار نماید. مسلما اولین شرط برقراری یک ارتباط موثر و کارآمد، داشتن زبانی مشترک است. واضح است که زبان مشترک، د...
انگلیسی آسان (3 ماهه) (آمادگی مصاحبه زبان دوره های گردشگری)
کد برنامه: 465 | 3 ماه | دوره دو ترم 1.5 ماهه دارد
یک تورلیدر بایستی بتواند با کلیه مسافران در سنین مختلف، با سلیقه‌های گوناگون ارتباط برقرار کند. مسلما اولین شرط برقراری یک ارتباط موثر و کارآمد، داشتن زبانی مشترک است. واضح است که زبان مشترک، درک...
دوره حرفه ای زبان گردشگری
کد برنامه: 463 | 11 جلسه | طبق جدول زمانبندی
یک تورلیدر بایستی بتواند با کلیه مسافران در سنین مختلف، با سلیقه‌های گوناگون ارتباط برقرار نماید. مسلما اولین شرط برقراری یک ارتباط موثر و کارآمد، داشتن زبانی مشترک است. واضح و مبرهن است که زبان ...
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه