آوای ارسباران
021 88 80 00 55
صفحه اصلی آموزش‌ها دوره‌های زبان انگلیسی در گردشگری

دوره‌های زبان انگلیسی در گردشگری


دوره عمومی زبان گردشگری
کد برنامه: 466 | 24 جلسه
یک تورلیدر بایستی بتواند با کلیه مسافران در سنین مختلف، با سلیقه‌های گوناگون ارتباط برقرار نماید. مسلما اولین شرط برقراری یک ارتباط موثر و کارآمد، داشتن زبانی مشترک است. واضح و مبرهن است که زبان ...
دوره تخصصی زبان گردشگری
کد برنامه: 465 | 18 جلسه
یک تورلیدر بایستی بتواند با کلیه مسافران در سنین مختلف، با سلیقه‌های گوناگون ارتباط برقرار نماید. مسلما اولین شرط برقراری یک ارتباط موثر و کارآمد، داشتن زبانی مشترک است. واضح و مبرهن است که زبان ...
دوره حرفه ای زبان گردشگری
کد برنامه: 463 | 11 جلسه | طبق جدول زمانبندی
یک تورلیدر بایستی بتواند با کلیه مسافران در سنین مختلف، با سلیقه‌های گوناگون ارتباط برقرار نماید. مسلما اولین شرط برقراری یک ارتباط موثر و کارآمد، داشتن زبانی مشترک است. واضح و مبرهن است که زبان ...
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا