آوای ارسباران
021 88 80 00 55
    021 22 22 20 32
صفحه اصلی آموزش‌ها دوره‌های زبان انگلیسی در گردشگری

دوره‌های زبان انگلیسی در گردشگری


دوره عمومی زبان گردشگری
کد برنامه: 466 | 8 جلسه | طبق جدول زمانبندی
یک تورلیدر بایستی بتواند با کلیه مسافران در سنین مختلف، با سلیقه‌های گوناگون ارتباط برقرار نماید. مسلما اولین شرط برقراری یک ارتباط موثر و کارآمد، داشتن زبانی مشترک است. واضح و مبرهن است که زبان ...
دوره تخصصی زبان گردشگری
کد برنامه: 465 | 8 جلسه | طبق جدول زمانبندی
یک تورلیدر بایستی بتواند با کلیه مسافران در سنین مختلف، با سلیقه‌های گوناگون ارتباط برقرار نماید. مسلما اولین شرط برقراری یک ارتباط موثر و کارآمد، داشتن زبانی مشترک است. واضح و مبرهن است که زبان ...
دوره حرفه ای زبان گردشگری
کد برنامه: 463 | 11 جلسه | طبق جدول زمانبندی
یک تورلیدر بایستی بتواند با کلیه مسافران در سنین مختلف، با سلیقه‌های گوناگون ارتباط برقرار نماید. مسلما اولین شرط برقراری یک ارتباط موثر و کارآمد، داشتن زبانی مشترک است. واضح و مبرهن است که زبان ...
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا