آوای ارسباران
021 88 80 00 55
صفحه اصلی آموزش‌ها دوره‌های زبان انگلیسی در گردشگری

دوره‌های زبان انگلیسی در گردشگری


انگلیسی آسان (6 ماهه) (آمادگی مصاحبه زبان دوره های گردشگری)
کد برنامه: 466 | 6 ماه | دوره سه ترم 2 ماهه دارد
یک تورلیدر بایستی بتواند با کلیه مسافران در سنین مختلف، با سلیقه‌های گوناگون ارتباط برقرار نماید. مسلما اولین شرط برقراری یک ارتباط موثر و کارآمد، داشتن زبانی مشترک است. واضح است که زبان مشترک، د...
انگلیسی آسان (3 ماهه) (آمادگی مصاحبه زبان دوره های گردشگری)
کد برنامه: 465 | 3 ماه | دوره دو ترم 1.5 ماهه دارد
یک تورلیدر بایستی بتواند با کلیه مسافران در سنین مختلف، با سلیقه‌های گوناگون ارتباط برقرار کند. مسلما اولین شرط برقراری یک ارتباط موثر و کارآمد، داشتن زبانی مشترک است. واضح است که زبان مشترک، درک...
دوره حرفه ای زبان گردشگری
کد برنامه: 463 | 11 جلسه | طبق جدول زمانبندی
یک تورلیدر بایستی بتواند با کلیه مسافران در سنین مختلف، با سلیقه‌های گوناگون ارتباط برقرار نماید. مسلما اولین شرط برقراری یک ارتباط موثر و کارآمد، داشتن زبانی مشترک است. واضح و مبرهن است که زبان ...
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا