آوای ارسباران
021 88 80 00 55
    021 22 22 20 32
صفحه اصلی آموزش‌ها دوره‌های کوتاه مدت گردشگری

دوره‌های کوتاه مدت گردشگری


راهنمای تخصصی زمین گردشگری
کد برنامه: 1206 | 11 ماه | یکشنبه و سه شنبه ها (17 الی 20)
آشنایی با اقلیم و هوازدگی آشنایی با تنوع زمین شناسی آشنایی با تنوع ژئومورفولوژیک ایران اصول و مبانی زمین گردشگری آشنایی با میراث معدن‌کاری و گردشگری آشنایی با عکاسی در طبیعت آشنایی با غار...
راهنمای تخصصی تورهای دوچرخه سواری
کد برنامه: 952 | 5 ماه | یکشنبه و سه شنبه ها (17 الی 20)
آشنایی با دوچرخه و تجهیزات  اصول اندازی‌گیری دوچرخه  اصول و مبانی دوچرخه سواری  اصول و مبانی مکانیک دوچرخه سواری  مبانی تربیت بدنی و ایمنی در ورزش نقش مربی و راهنما در ...
راهنمای تور کودکان
کد برنامه: 599 | 4 ماه | شنبه، دوشنبه، چهارشنبه (17 تا 20)
کارگاه آموزش به کودکان در تور         طراحی کارگاه برای کودکان در تورهای طبیعت گردی و ترکیبی کارگاه روانشناسی رشد کودکان کارگاه بازی و طراحی آن برای کودکان کارگاه مشاهده&zwnj...
راهنمای کوهستان
کد برنامه: 13 | 16 ماه
آشنایی با طبیعت و طبیعت‌گردی، کارآموزی کوهپیمایی، پزشکی مقدماتی کوهستان، هواشناسی کوهستان، نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما،  کارآموزی GPS، کارآموزی سنگ‌نوردی مقدماتی، کارآموزی سنگ...
دوره تخصصی راهنمای پرنده‌نگری
کد برنامه: 28 | 3 ماه | یکشنبه و سه‌شنبه (17 الی 20)
در این دوره تخصصی با مباحثی همچون کارآموزی پرنده‌نگری، پرنده‌شناسی، پرنده‌نگری پیشرفته، تالابها و IBA های ایران، آشنایی با تجهیزات تخصصی پرنده‌نگری و طبیعت‌گردی، گزارش‌نو...
راهنمای تور طبیعت گردی (گروه A) (اکوتور لیدری)
کد برنامه: 14 | 9 ماه | شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ها
دوره راهنمای طبیعت گردی زمان‌های برگزاری دیگری نیز دارد. برای اطلاعات بیشتر در همین صفحه، بخش سایر خدمات را مطالعه فرمایید. مبانی اکوتوریسم، آشنایی با تنوع زمین شناسی ایران، آشنایی با بندپا...
راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی(گروه A)
کد برنامه: 36 | 9 ماه | شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ها
دوره راهنمای ایرانگردی و جهانگردی زمان‌های برگزاری دیگری نیز دارد. برای اطلاعات بیشتر در همین صفحه، بخش سایر خدمات را مطالعه فرمایید. شناخت اماکن تاریخی ایران، معماری ایران و جهان، آشن...
مدیر فنی آژانس بند ب (گروه A)
کد برنامه: 67 | 5 ماه | یکشنبه ها و سه شنبه ها
دوره مدیریت فنی بند (ب) زمان‌های برگزاری دیگری نیز دارد. برای اطلاعات بیشتر در همین صفحه، بخش سایر خدمات را مطالعه فرمایید. شناخت صنعت گردشگری ایران و جهان، آشنایی با میراث فرهنگی...
مدیر فنی آژانس بند ب (گروه B)
کد برنامه: 27 | 5 ماه | پنجشنبه ها
دوره مدیریت فنی بند (ب) زمان‌های برگزاری دیگری نیز دارد. برای اطلاعات بیشتر در همین صفحه، بخش سایر خدمات را مطالعه فرمایید. شناخت صنعت گردشگری ایران و جهان، آشنایی با میراث فرهنگی و جا...
راهنمای تور طبیعت گردی (گروه C) (اکوتور لیدری)
کد برنامه: 265 | 11 ماه | پنجشنبه‌ها (9 تا 16)
دوره راهنمای طبیعت گردی زمان‌های برگزاری دیگری نیز دارد. برای اطلاعات بیشتر در همین صفحه، بخش سایر خدمات را مطالعه فرمایید. مبانی اکوتوریسم، آشنایی با تنوع زمین شناسی ایران، آشنایی با بندپا...
راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی (گروه C)
کد برنامه: 268 | 11 ماه | جمعه‌ها (9 تا 16)
دوره راهنمای ایرانگردی و جهانگردی زمان‌های برگزاری دیگری نیز دارد. برای اطلاعات بیشتر در همین صفحه، بخش سایر خدمات را مطالعه فرمایید. شناخت اماکن تاریخی ایران، معماری ایران و جهان، آشن...
مدیر فنی آژانس بند ب (گروه C)
کد برنامه: 20 | 5 ماه | جمعه ها
دوره مدیریت فنی بند (ب) زمان‌های برگزاری دیگری نیز دارد. برای اطلاعات بیشتر در همین صفحه، بخش سایر خدمات را مطالعه فرمایید. شناخت صنعت گردشگری ایران و جهان، آشنایی با میراث فرهنگی و جا...
راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی (گروه D)
کد برنامه: 419 | 11 ماه | پنجشنبه ها ساعت (9 الی 16)
دوره راهنمای ایرانگردی و جهانگردی زمان‌های برگزاری دیگری نیز دارد. برای اطلاعات بیشتر در همین صفحه، بخش سایر خدمات را مطالعه فرمایید. شناخت اماکن تاریخی ایران، معماری ایران و جهان، آشن...
راهنمای تور طبیعت گردی (گروه D) (اکوتور لیدری)
کد برنامه: 266 | 11 ماه | جمعه‌ها (9 تا 16)
دوره راهنمای طبیعت گردی زمان‌های برگزاری دیگری نیز دارد. برای اطلاعات بیشتر در همین صفحه، بخش سایر خدمات را مطالعه فرمایید. مبانی اکوتوریسم، آشنایی با تنوع زمین شناسی ایران، آشنایی با بندپا...
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا