آوای ارسباران
021 88 80 00 55
صفحه اصلی آموزش‌ها دوره‌های راهنمای تور

دوره‌های راهنمای تور


راهنمای تخصصی زمین گردشگری
کد برنامه: 1206 | 11 ماه | یکشنبه و سه شنبه‌ها (17 الی 20)
دوره آموزشی راهنمای تخصصی زمین‌گردشگری از 15 سرفصل تئوری و 5 سفر علمی تشکیل شده که در قسمت «درباره برنامه» همین صفحه، سرفصل‌ها آمده است.   ** مزایای ارسبارانی شدن را ...
راهنمای تخصصی گردشگری با دوچرخه
کد برنامه: 952 | 5 ماه | یکشنبه و سه شنبه‌ها (17 الی 20) شروع دوره از تاریخ 21 آبان 96
دوره راهنمای تخصصی تور دوچرخه‌سواری برای اولین بار در کل کشور، در شرکت آموزشی و گردشگری ارسباران در حال برگزاری است که 12 سرفصل تئوری به همراه چند سفر دارد و این سرفصل‌ها در ق...
راهنمای تخصصی گردشگری کودک
کد برنامه: 599 | 4 ماه | شنبه، دوشنبه، چهارشنبه (17 تا 20)
دوره راهنمای تخصصی گردشگری کودک از دوره‌های کوتاه مدت آموزش گردشگری است که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می‌شود. این دوره 37 سرفصل و کارگاه و 1 سفر عملی دارد که د...
راهنمای تخصصی کوهستان
کد برنامه: 13 | 16 ماه | سرفصل‌های طبیعت‌گردی در ارسباران و سرفصل‌های کوهستان در فدراسیون کوهنوردی با توجه به شروع دوره هر فرد آغاز می‌شود.
دوره‌ راهنمای تخصصی کوهستان دارای 13 سرفصل عملی است که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و فدراسیون کوهنوردی برگزار می‌شود. برای اطلاع دقیق از سرفصل‌ها، قسمت «درباره برنامه» را در...
راهنمای تخصصی پرنده‌نگری
کد برنامه: 28 | 3 ماه | یکشنبه و سه‌شنبه‌ها (17 الی 20) - شروع دوره از 15 بهمن
دوره تخصصی راهنمای پرنده‌نگری، دارای 10 سرفصل تئوری و 3 سفر علمی است که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می‌شود. عنوان سرفصل‌ها در قسمت «درباره برنامه&raqu...
راهنمای طبیعت‌گردی (گروه A) (اکوتور لیدری)
کد برنامه: 14 | 9 ماه | شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ها (17 الی 20)
این دوره از سرفصل‌های مختلفی تشکیل شده است. در کنار درس‌های تئوری، برای کسب تجربه و مهارت‌های لازم، فراگیران چندین سفر آموزشی - تخصصی هم تجربه می‌کنند. در مجموع دوره راهنمای تور ط...
راهنمای ایرانگردی و جهانگردی (گروه A)
کد برنامه: 36 | 9 ماه | شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ها (17 الی 20)
دوره راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی از سرفصل‌های مختلفی تشکیل شده است. در کنار 18 سرفصل تئوری، دو سرفصل عملی برای افزایش مهارت فراگیران در نظر گرفته شده و لیست کامل سرفصل‌ها در همین ص...
راهنمای طبیعت‌گردی (گروه B) (اکوتور لیدری)
کد برنامه: 2111 | 9 ماه | شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ها (17 الی 20)
این دوره از سرفصل‌های مختلفی تشکیل شده است. در کنار درس‌های تئوری، برای کسب تجربه و مهارت‌های لازم، فراگیران چندین سفر آموزشی - تخصصی هم تجربه می‌کنند. در مجموع دوره راهنمای تور طبیعت‌گردی شامل 26 سر...
راهنمای ایرانگردی و جهانگردی (گروه B)
کد برنامه: 2092 | 9 ماه | شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ها (17 الی 20)
دوره راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی از سرفصل‌های مختلفی تشکیل شده است. در کنار 18 سرفصل تئوری، دو سرفصل عملی برای افزایش مهارت فراگیران در نظر گرفته شده و لیست کامل سرفصل‌ها در همین ص...
راهنمای طبیعت‌گردی (گروه C) (اکوتور لیدری)
کد برنامه: 265 | 11 ماه | پنجشنبه‌ها (9 الی 16)
با توجه به نیازهای یک راهنمای تور طبیعت‌گردی این دوره از 26 سرفصل تئوری و 6 سفر عملی تشکیل شده که فراگیران بتوانند در کنار مباحث تئوری، تجربه‌های علمی - تخصصی هم کسب نمایند. عنوان سرفصل...
راهنمای ایرانگردی و جهانگردی (گروه C)
کد برنامه: 268 | 11 ماه | جمعه‌ها (9 الی 16)
  دوره آموزشی راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی (فرهنگی)، با توجه به اطلاعاتی که لازم است یک راهنمای تور فرهنگی بداند، درس‌های آن در 18 سرفصل تئوری و 2 سفر عملی تقسیم شده است. در قسمت &...
راهنمای ایرانگردی و جهانگردی (گروه D)
کد برنامه: 419 | 11 ماه | پنجشنبه ها ساعت (9 الی 16)
   دوره راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی (تورلیدر فرهنگی) از 18 سرفصل تئوری و 2 سفر عملی تشکیل شده و سرفصل‌ها به صورت کامل در قسمت «درباره برنامه» همین صفحه ذکر شده است. &...
راهنمای طبیعت‌گردی (گروه D) (اکوتور لیدری)
کد برنامه: 266 | 11 ماه | جمعه‌ها (9 الی 16)
  برای فراگیری عمیق، علمی و تخصصی لازم است فراگیران علاوه بر درس‌های تئوری، سفرهای عملی را نیز تجربه کنند؛ به همین منظور برای این دوره 26 سرفصل تئوری و 6 سفر عملی در نظر گرفته شده است. ...
راهنمای طبیعت‌گردی (گروه E) (اکوتور لیدری)
کد برنامه: 2216 | 11 ماه | جمعه‌ها (9 الی 16) شروع دوره از تاریخ 12 آبان 96
 برای فراگیری عمیق، علمی و تخصصی لازم است فراگیران علاوه بر درس‌های تئوری، سفرهای عملی را نیز تجربه کنند؛ به همین منظور برای این دوره 26 سرفصل تئوری و 6 سفر عملی در نظر گرفته شده است.  ...
راهنمای ایرانگردی و جهانگردی (گروه E)
کد برنامه: 2218 | 11 ماه | پنجشنبه ها ساعت (9 الی 16) شروع دوره از تاریخ 25 آبان 96
   دوره راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی (تورلیدر فرهنگی) از 18 سرفصل تئوری و 2 سفر عملی تشکیل شده و سرفصل‌ها به صورت کامل در قسمت «درباره برنامه» همین صفحه ذکر شده است. &...
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا