آوای ارسباران
021 88 80 00 55
    021 22 22 20 32
صفحه اصلی آموزش‌ها سفرهای آموزشی

سفرهای آموزشی


سفر آموزشی زمین شناسی
کد برنامه: 442 | 1 روزه
این سفر مرتبط با درس آشنایی با تنوع زمین شناسی است و جهت اطلاع فراگیران از بازدیدهای آموزشی دوره می‌باشد. تاریخ سفرها متعاقباً اعلام خواهند شد. 
سفر آموزشی گیاهان
کد برنامه: 441 | 1 روزه
این سفر مرتبط با درس آشنایی با گیاهان است و جهت اطلاع فراگیران از بازدیدهای آموزشی دوره می‌باشد. تاریخ سفرها متعاقباً اعلام خواهند شد. 
سفر آموزشی پستانداران
کد برنامه: 439 | 2 روزه
این سفر مرتبط با درس آشنایی با پستانداران است و جهت اطلاع فراگیران از بازدیدهای آموزشی دوره می‌باشد. تاریخ سفرها متعاقباً اعلام خواهند شد.   
بازدید آموزشی حشرات
کد برنامه: 438 | 1 جلسه
این سفر مرتبط با درس آشنایی با حشرات و بندپایان است و جهت اطلاع فراگیران از بازدیدهای آموزشی دوره می‌باشد. تاریخ سفرها متعاقباً اعلام خواهند شد. 
بازدید آموزشی خزندگان
کد برنامه: 437 | 1 جلسه
این سفر مرتبط با درس آشنایی با خزندگان است و جهت اطلاع فراگیران از بازدیدهای آموزشی دوره می‌باشد. تاریخ سفرها متعاقباً اعلام خواهند شد. 
سفر اجرای عملی تور | ظرفیت محدود
کد برنامه: 1748 | 2 روزه | از دوشنبه 1396/02/04
این سفر مرتبط با درس اجرای عملی تور دوره آموزشی ایرانگردی و جهانگردی است.
سفر آموزشی بقا در طبیعت (استقرار در جنگل)
کد برنامه: 1758 | 2 روزه | از پنج شنبه 1396/02/28 | 0
سفر 2 روزه به جنگل‌های مکارود منطقه کلاردشت شهرستان مرزن آباد استان مازندران خواهد بود. در این سفر هدف پاسخ گویی به نیازهای آموزشی از قبیل محل مناسب برای ساخت سرپناه‌ها، عبور از رودخانه، جهت...
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا