آوای ارسباران
021 88 80 00 55
صفحه اصلی آموزش‌ها سفرهای آموزشی

سفرهای آموزشی


سفر آموزشی پستانداران
کد برنامه: 439 | 2 روزه
این سفر مرتبط با درس آشنایی با پستانداران است و جهت اطلاع فراگیران از بازدیدهای آموزشی دوره می‌باشد. تاریخ سفرها متعاقباً اعلام خواهند شد.   
بازدید آموزشی حشرات
کد برنامه: 438 | 1 جلسه
این سفر مرتبط با درس آشنایی با حشرات و بندپایان است و جهت اطلاع فراگیران از بازدیدهای آموزشی دوره می‌باشد. تاریخ سفرها متعاقباً اعلام خواهند شد. 
بازدید آموزشی خزندگان
کد برنامه: 437 | 1 جلسه
این سفر مرتبط با درس آشنایی با خزندگان است و جهت اطلاع فراگیران از بازدیدهای آموزشی دوره می‌باشد. تاریخ سفرها متعاقباً اعلام خواهند شد. 
سفر زمین شناسی (ماهدشت کرج) | ظرفیت تکمیل
کد برنامه: 2329 | 1 روزه | جمعه 1396/08/05
بازدید آموزشی زمین شناسی برای آشنایی فراگیران با انواع سنگ‌ها، اثرات هوازدگی بر سنگ‌ها و انواع فرسایش‌ها در منطقه ماهدشت شهر کرج برگزار می‌شود.
بازدید آموزشی گیاهان (باغ ملی گیاهشناسی) | ظرفیت محدود
کد برنامه: 2330 | 1 روزه | پنج شنبه 1396/08/11
باغ ملی گیاهشناسی تهران سال 1348 در راستای یک پروژه پژوهشی گیاهی احداث شد. این باغ با وسعت 150 هکتار پوشیده از متنوع‌ترین گونه‌های گیاهی است. طرح جامع باغ ملی گیاهشناسی بر پایه نشان دادن باغ...
طراحی سایت گردشگری و CRM : همورا