021 88 80 00 55
برچسب‌ها
انتشارات مهکامه
قبلی | 13 رکورد از 1 تا 13 | بعدی
# عنوان سرویس کد تاریخ انتشار
1 کتاب قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری وبلاگ 2346 1396/03/10, 15:37
2 کتاب شناسایی مسیرهای گردشگری وبلاگ 2347 1396/03/10, 15:00
3 کتاب بازاریابی گردشگری با رویکردی کاربردی وبلاگ 2345 1396/03/10, 14:14
4 کتاب برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها وبلاگ 2344 1396/03/09, 14:35
5 کتاب آشنایی با گیاهان شاخص ایران با تأکید بر جغرافیای گیاهی وبلاگ 2332 1396/03/01, 14:54
6 کتاب اکوتوریسم راهی برای گردشگری پایدار وبلاگ 2326 1396/02/27, 13:24
7 کتاب تاریخ فرهنگ ایران وبلاگ 2321 1396/02/24, 15:24
8 کتاب مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی ایران وبلاگ 2316 1396/02/21, 14:25
9 کتاب زبان انگلیسی تخصصی برای راهنمایان گردشگری وبلاگ 2315 1396/02/20, 12:39
10 کتاب نقشه خوانی و GPS در گردشگری وبلاگ 2312 1396/02/19, 14:51
11 کتاب معماری ایران و جهان در سپهر فرهنگ ایران وبلاگ 2311 1396/02/19, 13:20
12 شناخت صنایع دستی ایران وبلاگ 2309 1396/02/18, 16:45
13 انتشارات مهکامه در نمایشگاه کتاب وبلاگ 2264 1396/02/10, 07:00
قبلی | 13 رکورد از 1 تا 13 | بعدی


تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه