021 88 80 00 55

فدراسیون کوهنوردی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
مجوز برگزاری دوره آموزشی راهنمایان کوهستان

فدراسیون کوهنوردی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

مجوز برگزاری دوره آموزشی راهنمایان کوهستان

 

بازگشت به نامه شماره 539/092/م الف مورخ 19/8/92 در خصوص برگزاری دوره آموزش راهنمایان کوهستان به آگاهی می­رساند با توجه به تایید فنی دوره آموزشی انجام شده وسط فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 3072/263 مورخ 8/8/92، برگزاری یک دوره آموزشی (از تاریخ صدور به مدت یکسال) تحت عنوان سطح عمومی راهنمایان کوهستان طی برنامه زمانبندی ارائه شده به مدت 242 ساعت تئوری و 32 روز عملی با مدرسان واجد شرایط از سوی فدراسیون کوهنوردی و سازمان بلامانع است.

 بازگشت به نامه شماره 539/092/م الف مورخ 19/8/92 در خصوص برگزاری دوره آموزش راهنمایان کوهستان به آگاهی می­رساند با توجه به تایید فنی دوره آموزشی انجام شده وسط فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 3072/263 مورخ 8/8/92، برگزاری یک دوره آموزشی (از تاریخ صدور به مدت یکسال) تحت عنوان سطح عمومی راهنمایان کوهستان طی برنامه زمانبندی ارائه شده به مدت 242 ساعت تئوری و 32 روز عملی با مدرسان واجد شرایط از سوی فدراسیون کوهنوردی و سازمان بلامانع است.

13:25 , 1393/09/19
13:25 , 2014/12/10
     

بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه
از اینستاگرام ارسباران