021 88 80 00 55
صفحه اصلی آموزش آموزش گردشگری


راهنمای زمین گردشگری
کد برنامه: 1206 | 11 ماه | یکشنبه و سه شنبه‌ها (17 الی 20) شروع دوره از خرداد 98
دوره آموزشی راهنمای زمین‌گردشگری از 26 سرفصل تئوری و 5 سفر علمی تشکیل شده که سرفصل‌ها را در قسمت «درباره برنامه» همین صفحه می‌توانید مشاهده کنید:   ** مزایا...
راهنمای تخصصی سافاری (وحش گشت)
کد برنامه: 2993 | 5 ماه | یکشنبه و سه شنبه‌ها (17 الی 20) تاریخ شروع دوره خرداد 98
دوره راهنمای تخصصی سافاری برای اولین بار در کل کشور، در موسسه آموزشی و گردشگری ارسباران در حال برگزاری است که 25 سرفصل تئوری به همراه چند سفر دارد و این سرفصل‌ها در قسمت ...
راهنمای تخصصی گردشگری با دوچرخه
کد برنامه: 952 | 5 ماه | یکشنبه و سه شنبه‌ها (17 الی 20)، تاریخ شروع دوره خرداد 98
دوره راهنمای تخصصی تور دوچرخه‌سواری برای اولین بار در کل کشور، در شرکت آموزشی و گردشگری ارسباران در حال برگزاری است که 14 سرفصل تئوری به همراه چند سفر دارد و این سرفصل‌ها در ق...
راهنمای کوهستان سطح ملی
کد برنامه: 13 | 18 ماه | - مدت زمان سرفصل های طبیعت گردی 11 ماه و مدت دوره های کوهنوردی مجموعا 31 روز (غیر متوالی) می باشد
این دوره شامل  13 سرفصل کوهنوردی و سرفصل های دوره طبیعت گردی است، علاقمندان به دریافت گواهینامه راهنمای تخصصی کوهستان (راهنمای کوهستان سطح ملی)  می بایست مدرک "راهنمای کوهستان سطح باشگاه ها"...
راهنمای تخصصی پرنده‌نگری
کد برنامه: 28 | 3 ماه | یکشنبه و سه‌شنبه‌ها (17 الی 20) - شروع دوره از شهریور 98
دوره تخصصی راهنمای پرنده‌نگری، دارای 10 سرفصل تئوری و 3 سفر علمی است که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می‌شود. عنوان سرفصل‌ها در قسمت «درباره برنامه...
راهنمای تخصصی گردشگری کودک
کد برنامه: 599 | 4 ماه | شنبه، دوشنبه، چهارشنبه (17 تا 20)- شروع دوره از شهریور 98
دوره راهنمای تخصصی گردشگری کودک از دوره‌های کوتاه مدت آموزش گردشگری است که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می‌شود. این دوره 37 سرفصل و کارگاه و 1 سفر عملی دارد که د...
راهنمای طبیعت‌گردی (گروه A) (داخلی و بین‌المللی)
کد برنامه: 14 | 9 ماه | شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ها (17 الی 20)
این دوره از سرفصل‌های مختلفی تشکیل شده است. در کنار درس‌های تئوری، برای کسب تجربه و مهارت‌های لازم، فراگیران چندین سفر آموزشی - تخصصی هم تجربه می‌کنند. در مجموع دوره راهنمای تور ط...
راهنمای ایرانگردی و جهانگردی (گروه A) (داخلی و بین المللی)
کد برنامه: 36 | 9 ماه | شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ها (17 الی 20)
دوره راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی از سرفصل‌های مختلفی تشکیل شده است. در کنار سرفصل‌های تئوری، دو سرفصل عملی برای افزایش مهارت فراگیران در نظر گرفته شده و لیست کامل سرفصل‌ها در ...
مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی (گروه A)
کد برنامه: 67 | 5 ماه | یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (17 الی 20)
  دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی (بند ب) از 11 سرفصل تئوری تشکیل شده و برای یافتن تجربه عملی در این زمینه، فراگیران باید 60 ساعت کارورزی را در یکی از آژانس‌های مسافرتی بگذرانند. س...
راهنمای طبیعت‌گردی (گروه B) (داخلی و بین المللی)
کد برنامه: 2111 | 9 ماه | شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ها (17 الی 20)
این دوره از سرفصل‌های مختلفی تشکیل شده است. در کنار درس‌های تئوری، برای کسب تجربه و مهارت‌های لازم، فراگیران چندین سفر آموزشی - تخصصی هم تجربه می‌کنند. در مجموع دوره راهنمای تور ط...
راهنمای ایرانگردی و جهانگردی (گروه B) (داخلی و بین المللی)
کد برنامه: 2092 | 9 ماه | شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ها (17 الی 20)
دوره راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی از سرفصل‌های مختلفی تشکیل شده است. در کنار سرفصل‌های تئوری، دو سرفصل عملی برای افزایش مهارت فراگیران در نظر گرفته شده و لیست کامل سرفصل‌ها در ...
مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی (گروه B)
کد برنامه: 27 | 5 ماه | پنجشنبه‌ها (9 الی 16)
دوره مدیرفنی بند (ب) از درس‌های مختلفی تشکیل شده که در این دوره آموزشی 11 درس تئوری ارائه می‌شود و برای توانمند شدن لازم است فراگیران 60 ساعت کارورزی خارج از موسسه را نیز تجربه کنن...
راهنمای طبیعت‌گردی (گروه C) (داخلی و بین المللی)
کد برنامه: 265 | 13 ماه | پنجشنبه‌ها (9 الی 16)
با توجه به نیازهای یک راهنمای تور طبیعت‌گردی این دوره از سرفصل‌های تئوری و 6 سفر عملی تشکیل شده که فراگیران بتوانند در کنار مباحث تئوری، تجربه‌های علمی - تخصصی هم کسب نمایند. عنوان...
راهنمای ایرانگردی و جهانگردی (گروه C) (داخلی و بین المللی)
کد برنامه: 268 | 13 ماه | جمعه‌ها (9 الی 16)
  دوره آموزشی راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی (فرهنگی)، با توجه به اطلاعاتی که لازم است یک راهنمای تور فرهنگی بداند، به سرفصل‌های تئوری و 2 سفر عملی تقسیم شده است. در قسمت «دربا...
مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی (گروه C)
کد برنامه: 20 | 5 ماه | جمعه‌ها (9 الی 16)
مدیر فنی آژانس‌های مسافرتی (بند ب) عنوان یکی از دوره‌های کوتاه مدت گردشگری است که 11 سرفصل تئوری دارد. همچنین برای مهارت یافتن بیشتر، فراگیران لازم است 60 ساعت کارورزی را در یکی از آژانس...
راهنمای ایرانگردی و جهانگردی (گروه D) (داخلی و بین المللی)
کد برنامه: 419 | 13 ماه | پنجشنبه ها ساعت (9 الی 16)
   دوره راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی (تورلیدر فرهنگی) از سرفصل‌های تئوری و 2 سفر عملی تشکیل شده و سرفصل‌ها به صورت کامل در قسمت «درباره برنامه» همین صفحه ذکر شده ا...
مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی (مجازی)
کد برنامه: 1208 | 5 ماه
دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی (بند ب)، از 11 سرفصل تئوری تشکیل شده و فراگیران باید 60 ساعت کارورزی را در یکی از آژانس‌های مسافرتی بگذرانند تا مهارت‌های کافی را کسب کنند. سرفصل...
راهنمای ایرانگردی و جهانگردی (مجازی)
کد برنامه: 1202 | 9 ماه
دوره راهنمای ایرانگردی و جهانگردی (راهنمای فرهنگی) دارای 18 سرفصل تئوری و 2 سفر عملی است که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می‌شود. سرفصل‌های دقیق درس‌ها در قسم...
سفر آموزشی زمین شناسی
کد برنامه: 442 | 1 روزه
این سفر مرتبط با درس آشنایی با تنوع زمین شناسی است و جهت اطلاع فراگیران از بازدیدهای آموزشی دوره می‌باشد. تاریخ سفرها متعاقباً اعلام خواهند شد. 
بازدید آموزشی گیاهان
کد برنامه: 441 | 1 روزه
این سفر مرتبط با درس آشنایی با گیاهان است و جهت اطلاع فراگیران از بازدیدهای آموزشی دوره می‌باشد. تاریخ سفرها متعاقباً اعلام خواهند شد. 
بازدید آموزشی حشرات
کد برنامه: 438 | 1 جلسه
این سفر مرتبط با درس آشنایی با حشرات و بندپایان است و جهت اطلاع فراگیران از بازدیدهای آموزشی دوره می‌باشد. تاریخ سفرها متعاقباً اعلام خواهند شد. 
بازدید آموزشی خزندگان
کد برنامه: 437 | 1 جلسه
این سفر مرتبط با درس آشنایی با خزندگان است و جهت اطلاع فراگیران از بازدیدهای آموزشی دوره می‌باشد. تاریخ سفرها متعاقباً اعلام خواهند شد. 
راهنمای طبیعت‌گردی (گروه D) (داخلی و بین المللی)
کد برنامه: 266 | 13 ماه | جمعه‌ها (9 الی 16)
  برای فراگیری عمیق، علمی و تخصصی لازم است فراگیران علاوه بر درس‌های تئوری، سفرهای عملی را نیز تجربه کنند؛ به همین منظور برای این دوره علاوه بر سرفصل‌های تئوری، 6 سفر عملی نیز در نظر گ...
راهنمای طبیعت‌گردی (گروه E) (داخلی و بین المللی)
کد برنامه: 2216 | 13 ماه | جمعه‌ها (9 الی 16)
 برای فراگیری عمیق، علمی و تخصصی لازم است فراگیران علاوه بر درس‌های تئوری، سفرهای عملی را نیز تجربه کنند؛ به همین منظور برای این دوره علاوه بر سرفصل‌های تئوری، 6 سفر عملی نیز در نظ...
راهنمای ایرانگردی و جهانگردی (گروه E) (داخلی و بین المللی)
کد برنامه: 2218 | 13 ماه | پنجشنبه ها ساعت (9 الی 16)
   دوره راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی (تورلیدر فرهنگی) از 18 سرفصل تئوری و 2 سفر عملی تشکیل شده و سرفصل‌ها به صورت کامل در قسمت «درباره برنامه» همین صفحه ذکر شده است. ...
راهنمای طبیعت‌گردی (گروه F دماوند) (داخلی و بین المللی)
کد برنامه: 3720 | 13 ماه | روزهای پنجشنبه 9 الی 16
این دوره از سرفصل‌های مختلفی تشکیل شده است. در کنار درس‌های تئوری، برای کسب تجربه و مهارت‌های لازم، فراگیران چندین سفر آموزشی - تخصصی هم تجربه می‌کنند. در مجموع دوره راهنمای تور ط...
آشنایی با پرندگان و پرنده نگری (مجازی)
کد برنامه: 591 | 4 جلسه | مدرس آقای پرویز بختیاری
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: تفاوت پرنده‌نگری و پرنده‌شناسی صنعت پرنده‌نگری جایگاه ایران در صنعت پرنده‌نگری در دنیا جاذبه‌های ایران د...
آشنایی با تنوع زمین شناسی ایران (مجازی)
کد برنامه: 589 | 3 جلسه | مدرس آقای امیر توکلی
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: تنوع زمین شناسی و میراث زمین شناسی عوامل بیرونی موثر در تغییر شکل زمین انواع هوازدگی  انواع فرسایش (آبی، بادی، یخ، جاذبه و.....
آشنایی با ماهیان و آبزیان (مجازی)
کد برنامه: 675 | 2 جلسه | مدرس آقای شهرام شرفی
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: آشنایی با ماهیان آب های داخلی و دریای مازندران آشنایی با ماهیان اقتصادی آبهای خلیج فارس و دریای عمان آشنایی با ماهیان تزئینی ایران...
جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی (مجازی)
کد برنامه: 673 | 8 جلسه | مدرس آقای محمد براتی
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: تعاریف و مفاهیم جغرافیای جهانگردی ویژگیهای جغرافیایی ایران (طبیعی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) عوامل جغرافیایی و اثرات آن د...
آشنایی با نجوم و صور فلکی (مجازی)
کد برنامه: 672 | 2 جلسه | مدرس آقای امیر اله مانی
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند:   تاریخچه نجوم اجزای عالم منظومه شمسی صورت های فلکی صورت های فلکی باستانی و نوین حرکت انتقالی به دور خورشید اختلاف زاویه...
آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهای سنتی (مجازی)
کد برنامه: 596 | 4 جلسه | مدرس خانم ریحانه جمالی
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: تعاریف و مفاهیم (میراث فرهنگی،هنر، هنرهای سنتی و صنایع دستی و ویژگی‌های آن در ایران) هنر در ایران قبل از اسلام (اسطوره...
آشنایی با کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری (مجازی)
کد برنامه: 595 | 2 جلسه | مدرس آقای اشکان بروج
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: آشنایی با سامانه‌های ذخیره جا، مکان و روادید نقش فناوری اطلاعات در برندسازی مقصد مدیریت اطلاعات و آشنایی با فروش الکترونیکی ...
آشنایی با بندپایان و پروانه نگری (مجازی)
کد برنامه: 594 | 5 جلسه | مدرس آقای علیرضا نادری
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: آشنایی کلی با بندپایان آشنایی با رده‌بندی بندپایان آشنایی با بندپایان سمی آشنایی با حشرات با تکیه بر گونه‌های ایران آش...
اکوتوریسم (مجازی)
کد برنامه: 588 | 6 جلسه | مدرس آقای علی شادلو
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: تعاریف اکوتوریسم پیشینه و تاریخچه اکوتوریسم ارکان اصلی اکوتوریسم مفاهیم، تفاوت‌ها و اشتراکات اکوتوریسم با توریسم حیات وحش، ط...
پرواز مهیج با پاراگلایدر (سایت پرواز آبسرد)
کد برنامه: 671 | 1 روزه
حس لذت واقعی پرواز با پاراگلایدر در پهنای آسمان همراه با آرامشی غیر قابل وصف همانند یک پرنده زیر نظر خلبانان و مربیان حرفه ای با گواهینامه معتبر و بین المللی از سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت ورزش و ج...
شناخت صنعت گردشگری (مجازی)
کد برنامه: 590 | 5 جلسه | مدرس آقای اشکان بروج
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: تاریخچه صنعت گردشگری عوامل موثر بر گسترش صنعت گردشگری در دوره معاصر تعریف علمی گردشگری رویکردها و سیستم های گردشگری بازیگران و ن...
الگوهای رفتاری و آداب معاشرت در گردشگری (مجازی)
کد برنامه: 791 | جلسه | مدرس خانم بنفشه فراهانی
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: تعاریف و مفاهیم (رفتارهای اجتماعی و اخلاق حرفه ای) و استانداردهای بین المللی ویژگی‌های رفتاری شاغلان بخش گردشگری (مسئولیت پذیر...
پرواز مهیج با پاراگلایدر (سایت پرواز وردآورد)
کد برنامه: 938 | 1 روزه
حس لذت واقعی پرواز با پاراگلایدر در پهنای آسمان همراه با آرامشی غیر قابل وصف همانند یک پرنده زیر نظر خلبانان و مربیان حرفه ای با گواهینامه معتبر و بین المللی از سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت ورزش و ج...
سفر آموزشی پرندگان
کد برنامه: 436 | 1 روزه
این سفر مرتبط با درس آشنایی با پرندگان و پرنده نگری است و جهت اطلاع فراگیران از بازدیدهای آموزشی دوره می‌باشد. تاریخ سفرها متعاقباً اعلام خواهند شد. 
سفر اجرای عملی تور
کد برنامه: 2053 | 2 روزه
سفر اجرای عملی تور از سفرهای آموزشی دوره راهنمای ایرانگردی و جهانگردی است و جهت اطلاع فراگیران از بازدیدهای آموزشی دوره می‌باشد. تاریخ سفرها متعاقباً اعلام خواهند شد....
سفر آموزشی استقرار در طبیعت
کد برنامه: 957 | 2 روزه
این سفر مرتبط با درس استقرار و بقاء در طبیعت است و جهت اطلاع فراگیران از بازدیدهای آموزشی دوره می‌باشد. تاریخ سفرها متعاقباً اعلام خواهند شد.  سفر 2 روزه به جنگل...
انگلیسی آسان (6 ماهه) (آمادگی مصاحبه زبان دوره های گردشگری)
کد برنامه: 466 | 6 ماه | دوره سه ترم 2 ماهه دارد
یک تورلیدر بایستی بتواند با کلیه مسافران در سنین مختلف، با سلیقه‌های گوناگون ارتباط برقرار نماید. مسلما اولین شرط برقراری یک ارتباط موثر و کارآمد، داشتن زبانی مشترک است. واضح است که زبان مشترک، د...
سفر آموزشی پستانداران
کد برنامه: 439 | 2 روزه
این سفر مرتبط با درس آشنایی با پستانداران است و جهت اطلاع فراگیران از بازدیدهای آموزشی دوره می‌باشد. تاریخ سفرها متعاقباً اعلام خواهند شد.   
انگلیسی آسان (3 ماهه) (آمادگی مصاحبه زبان دوره های گردشگری)
کد برنامه: 465 | 3 ماه | دوره دو ترم 1.5 ماهه دارد
یک تورلیدر بایستی بتواند با کلیه مسافران در سنین مختلف، با سلیقه‌های گوناگون ارتباط برقرار کند. مسلما اولین شرط برقراری یک ارتباط موثر و کارآمد، داشتن زبانی مشترک است. واضح است که زبان مشترک، درک...
دوره حرفه ای زبان گردشگری
کد برنامه: 463 | 11 جلسه | طبق جدول زمانبندی
یک تورلیدر بایستی بتواند با کلیه مسافران در سنین مختلف، با سلیقه‌های گوناگون ارتباط برقرار نماید. مسلما اولین شرط برقراری یک ارتباط موثر و کارآمد، داشتن زبانی مشترک است. واضح و مبرهن است که زبان ...
کارگاه آموزش سفالگری با چرخ (برنامه بهار 98)
کد برنامه: 3320 | 12 جلسه
کارگاه آموزشی سفالگری با چرخ، با همکاری خانه فرهنگی آنسو برای علاقمندان به هنر سفالگری، در محیط خانه فرهنگی آنسو با تجهیزات کامل سفالگری و اساتید مجرب، همه روزه حتی روزهای تعطیل، برگزار می‌شود.
مبانی جغرافیای گردشگری
کد برنامه: 3107 | 3 جلسه
دوره آموزشی باریستا (نیمه خصوصی - بهار 98)
کد برنامه: 3286 | 2 جلسه
آموزش بار گرم و سرد به صورت کاملا عملی و حرفه‌ای برای علاقه‌مندان به ایجاد کسب و کار در محیط‌های کافه، رستوران و هتل با امکان هماهنگی ساعت برای شاغلین، دانشجویان و ساکنین شهرهای دیگر.
مبانی جغرافیای گردشگری
کد برنامه: 3394 | 3 جلسه
چگونه با اینستاگرام بیشتر پول دربیاورید؟
کد برنامه: 3609 | 1 جلسه | مدرس آقای اسلمی - زمان برگزاری خرداد 98
این کارگاه برای بالا بردن دانش‌های کاربردی و بهبود استفاده از امکانات و فرآیندهای اینستاگرام برگزار خواهد شد و در پایان فراگیران خواهند آموخت که چگونه با کمک این فضا می‌توان کسب و کارهای نوی...
اکوتوریسم پیشرفته
کد برنامه: 3625 | 2 جلسه | مدرس آقای علی شادلو - زمان برگزاری تیر ماه 98
در این دوره فراگیران مباحث ذیل را می‌آموزند: آشنایی با مقاصد اکوتوریسمی و اصول راه‌اندازی آنها تفسیر در اکوتوریسم اکوتوریسم و گردشگری پایدار اکوتوریسم در جایگاه جهانی آینده پژوهی در ا...
سفر پستانداران (باشگل)
کد برنامه: 3591 | 2 روزه
لطفا از زدن عطر و کشیدن سیگار در این سفر خودداری نمایید.
کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان
کد برنامه: 3837 | 2 روزه | طبق تقویم اجرایی
این دوره براساس سرفصل‌های مصوب فدراسیون کوهنوردی و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می‌گردد، جزوه و سرفصل‌های آموزشی این دوره در سایت فدراسیون کوهنوردی، به آدرس زیر قابل مشا...
کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان
کد برنامه: 3836 | 1 روزه | طبق تقویم اجرایی
این دوره براساس سرفصل‌های مصوب فدراسیون کوهنوردی و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می‌گردد، جزوه و سرفصل‌های آموزشی این دوره در سایت فدراسیون کوهنوردی، به آدرس زیر قابل مشا...
کارگاه آموزشی حفظ محیط کوهستان
کد برنامه: 3835 | 1 روزه | طبق تقویم اجرایی
این دوره براساس سرفصل‌های مصوب فدراسیون کوهنوردی و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می‌گردد، جزوه و سرفصل‌های آموزشی این دوره در سایت فدراسیون کوهنوردی، به آدرس زیر قابل مشا...
کارگاه مبانی جستجو در کوهستان
کد برنامه: 3834 | 2 روزه | پنجشنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل‌های مصوب فدراسیون کوهنوردی و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می‌گردد، جزوه و سرفصل‌های آموزشی این دوره در سایت فدراسیون کوهنوردی، به آدرس زیر قابل مشا...
کارگاه آشنایی با جی‌پی‌اس (GPS)
کد برنامه: 3833 | 2 روزه | پنجشنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل‌های مصوب فدراسیون کوهنوردی و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می‌گردد، جزوه و سرفصل‌های آموزشی این دوره در سایت فدراسیون کوهنوردی، به آدرس زیر قابل مشا...
کارگاه نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما
کد برنامه: 3832 | 2 روزه | پنجشنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می‌گردد، جزوه و سرفصل‌های آموزشی این دوره در سایت فدراسیون کوهنوردی، به آدرس زیر قابل مشاهده و...
کارگاه نجات در برف (بهمن‌شناسی)
کد برنامه: 3831 | 2 روزه | پنجشنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل‌های مصوب فدراسیون کوهنوردی و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می‌گردد، جزوه و سرفصل‌های آموزشی این دوره در سایت فدراسیون کوهنوردی، به آدرس زیر قابل مشا...
کارآموزی یخ و برف پیشرفته
کد برنامه: 3830 | 4 روزه | سه‌شنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل‌های مصوب فدراسیون کوهنوردی و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می‌گردد، جزوه و سرفصل‌های آموزشی این دوره در سایت فدراسیون کوهنوردی، به آدرس زیر قابل مشا...
کارآموزی یخ و برف
کد برنامه: 3829 | 3 روزه | چهارشنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل‌های مصوب فدراسیون کوهنوردی و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می‌گردد، جزوه و سرفصل‌های آموزشی این دوره در سایت فدراسیون کوهنوردی، به آدرس زیر قابل مشا...
مبانی نجات فنی
کد برنامه: 3828 | 2 روزه | پنجشنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل‌های مصوب فدراسیون کوهنوردی و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می‌گردد، جزوه و سرفصل‌های آموزشی این دوره در سایت فدراسیون کوهنوردی، به آدرس زیر قابل مشا...
کارآموزی سنگ‌نوردی پیشرفته
کد برنامه: 3827 | 4 روزه | سه‌شنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی  و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می‌گردد، جزوه و سرفصل‌های آموزشی این دوره در سایت فدراسیون کوهنوردی، به آدرس زیر قابل مش...
کارآموزی سنگ‌نوردی مقدماتی
کد برنامه: 3826 | 3 روزه | چهارشنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل‌های مصوب فدراسیون کوهنوردی و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می‌گردد، جزوه و سرفصل‌های آموزشی این دوره در سایت فدراسیون کوهنوردی، به آدرس زیر قابل مشا...
کارآموزی کوهپیمایی
کد برنامه: 3806 | 3 روزه | چهارشنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می گردد، جزوه و سرفصل های آموزشی این دوره در سایت فدراسیون کوهنوردی، به آدرس زیر قابل مشاهده و دان...
راهنمای کوهستان سطح باشگاه
کد برنامه: 3805 | 18 ماه | براساس تقویم آموزشی باشگاه
این دوره دارای 13 سرفصل کوهنوردی است، کارآموزان پس از گذراندن این سرفصل ها و طی مراحل اداری از طریق پرتال فدراسیون کوهنوردی، موفق به دریافت مدرک "راهنمای کوهستان سطح باشگاه ها" می شوند، سرفصل های این ...
طراحی و مدیریت مقاصد گردشگری
کد برنامه: 3626 | 2 جلسه | مدرس آقای علی شادلو - زمان برگزاری خرداد ماه 98
در کارگاه طراحی و مدیریت مقاصد گردشگری علاقمندان با مباحث ذیل آشنایی می‌یابند:  آشنایی با انواع اقامتگاه‌های بومگردی شامل: - اکوکمپ - اکولوژ - اکوریزورت - اکوپارک چشم انداز ...
چگونه یک اقامتگاه بومگردی تاسیس کنیم؟
کد برنامه: 3879 | 1 جلسه | مدرس آقای علی شادلو - اجرا 31 خرداد ساعت 10 الی 15
در این کارگاه علاقه‌مندان با مباحث زیر آشنا می‌شوند: تعریف اقامتگاه بوم‌گردی قوانین تاسیس اقامتگاه بوم‌گردی دریافت مجوز تاسیس اقامتگاه اصول طراحی و ساخت اقامتگاه بوم...
دوره آموزش دیجیتال مارکتینگ
کد برنامه: 3631 | 10 جلسه | یکشنبه ها به مدت 10 هفته
جهان صنعت و تجارت با کمک تکنیک‌های دیجیتال مارکتینگ به سمت جهان‌های تازه‌ای در بازاریابی، فروش و عرضه محصولات به پیش می‌رود و در این موقعیت، آموختن اصول و مفاهیم دیجیتال مارکتینگ م...
بازدید آموزشی گیاهان (باغ ملی گیاهشناسی)
کد برنامه: 3725 | 1 روزه
باغ ملی گیاهشناسی تهران سال 1348 در راستای یک پروژه پژوهشی گیاهی احداث شد. این باغ با وسعت 150 هکتار پوشیده از متنوع‌ترین گونه‌های گیاهی است. طرح جامع باغ ملی گیاهشناسی بر پایه نشان دادن باغ...
تولید محتوا در گردشگری
کد برنامه: 3610 | 1 جلسه | مدرس آقای بهنام اسلمی - زمان برگزاری خرداد 98
در این کارگاه علاقمندان با مطالب ذیل آشنایی پیدا خواهند کرد: تعریف محتوا اهمیت تولید محتوا در سئو و تبلیغات پرسونا (تعریف، تهیه و استفاده) محتوای محصول مشتری محور محتوای مخاطب محور یا وبلاگی م...
کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان (24 خرداد 1398 / مدرس: محسن هاشم نژاد)
کد برنامه: 3960 | 1 روزه | جمعه 1398/03/24
این دوره براساس سرفصل‌های مصوب فدراسیون کوهنوردی و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می‌گردد، جزوه و سرفصل‌های آموزشی این دوره در سایت فدراسیون کوهنوردی، به آدرس زیر قابل مشا...
سمینار رایگان (مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت گردشگری - TRM)
کد برنامه: 4025 | 1 جلسه | سه شنبه 1398/03/28
اگر در حوزه گردشگری شاغل هستید و ارتباط مثبت و موثر با مشتری برایتان اهمیت دارید پیشنهاد می‌کنیم شرکت در این سمینار را از دست ندهید. در این سمینار سعی براین است تا به جزئی‌ترین نکات مرتبط با...
کارگاه آموزشی (آشنایی با تجهیزات کوهنوردی و طبیعت‌گردی)
کد برنامه: 3875 | 1 جلسه | سه‌شنبه 28 خرداد 98 - ساعت 17 الی 20
در این کارگاه با تجهیزات عمومی کوهنوردی و طبیعت‌گردی، کارایی و ویژگی‌های مهم آنها، نحوه انتخاب و خرید، شرایط نگهداری و.. آشنا می شوید، برخی از سرفصل‌های این کارگاه به شرح زیر است؛ ...
کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان (10-11 مرداد 1398 / دکتر فریدون بیاتانی)
کد برنامه: 3961 | 2 روزه | از پنج شنبه 1398/05/10
این دوره براساس سرفصل‌های مصوب فدراسیون کوهنوردی و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می‌گردد، جزوه و سرفصل‌های آموزشی این دوره در سایت فدراسیون کوهنوردی، به آدرس زیر قابل مشا...
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه
از اینستاگرام ارسباران