021 88 80 00 55

نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی

نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی

هدف توسعه پایدار روستایی گسترش امکانات و بهبود شرایط زندگی نسل کنونی ونسل های آتی اقشار آسیب پذیر روستایی است و اکوتوریسم با ظرفیت هایی که دارد، می تواند به عنوان راهکاری اساسی در توسعه پایدار روستایی مطرح شود. این مقاله بااستفاده از روش ماتریس تحلیلی SWOT می کوشد نگاهی کاربردی به گردشگری داشته باشد. نتایج پژوهش نشانگر برتری نقاط قوت بر نقاط ضعف و برابری فرصت ها و تهدیدهای اکوتوریسم است. برترین نقاط قوت، شامل افزایش اشتغال زایی،

 

نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی، هاشمی پور نیلوفر، دانشگاه تهران، نشریه روستا و توسعه، پاییز 1389، دوره 13، شماره 3، صفحات 173 تا 188

چکیده: 

هدف توسعه پایدار روستایی گسترش امکانات و بهبود شرایط زندگی نسل کنونی ونسل های آتی اقشار آسیب پذیر روستایی است و اکوتوریسم با ظرفیت هایی که دارد، می تواند به عنوان راهکاری اساسی در توسعه پایدار روستایی مطرح شود. این مقاله بااستفاده از روش ماتریس تحلیلی SWOT می کوشد نگاهی کاربردی به گردشگری داشته باشد. نتایج پژوهش نشانگر برتری نقاط قوت بر نقاط ضعف و برابری فرصت ها و تهدیدهای اکوتوریسم است. برترین نقاط قوت، شامل افزایش اشتغال زایی، کاهش فقر، و افزایش مشارکت روستاییان در برنامه های توسعه؛ و برترین نقاط ضعف، عبارت از کالایی شدن فرهنگ، کمبود منابع، و عدم گرایش روستاییان به کشاورزی و دامپروری هستند. تامین زیرساخت های اساسی، و بهبود کیفیت خدمات عمومی، عمده ترین فرصت ها؛ و واگذاری حق بهره برداری از منابع طبیعی به سودجویان، و نشت اقتصادی، مهمترین تهدیدات رشد اکوتوریسم در توسعه روستایی به حساب می آیند.

 

فایل پیوست
71713890307.pdf (315KB)
14:23 , 1393/08/04
14:23 , 2014/10/26     

بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه