021 88 80 00 55
صفحه اصلی آموزش آموزش گردشگری

دیجیتال مارکتینگ در گردشگری


دوره آموزش دیجیتال مارکتینگ
کد برنامه: 3631 | 10 جلسه | یکشنبه ها به مدت 10 هفته
جهان صنعت و تجارت با کمک تکنیک‌های دیجیتال مارکتینگ به سمت جهان‌های تازه‌ای در بازاریابی، فروش و عرضه محصولات به پیش می‌رود و در این موقعیت، آموختن اصول و مفاهیم دیجیتال مارکتینگ م...
پرداخت وجه مصاحبه زبان های غیرانگلیسی راهنمایان (آبان 99)
کد برنامه: 5923 | 1 جلسه | اعلام خواهد شد.
پرداخت وجه مصاحبه زبان انگلیسی راهنمایان (آبان 99)
کد برنامه: 5922 | 1 جلسه | اعلام خواهد شد.
پرداخت وجه مصاحبه زبان انگلیسی مدیر فنی بند ب (آبان 99)
کد برنامه: 5921 | 1 جلسه | اعلام خواهد شد.
پرداخت وجه مصاحبه زبان‌های فارسی راهنمایان (آبان 99)
کد برنامه: 5928 | 1 جلسه | اعلام خواهد شد.
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه