021 88 80 00 55

راهنمای کوهستان سطح ملی


راهنمای کوهستان سطح ملی
کد برنامه: 13 | 18 ماه | - مدت زمان سرفصل های طبیعت گردی 11 ماه و مدت دوره های کوهنوردی مجموعا 31 روز (غیر متوالی) می باشد
این دوره شامل  13 سرفصل کوهنوردی و سرفصل های دوره طبیعت گردی است، علاقمندان به دریافت گواهینامه راهنمای تخصصی کوهستان (راهنمای کوهستان سطح ملی)  می بایست مدرک "راهنمای کوهستان سطح باشگاه ها"...
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه