021 88 80 00 55

سفرهای آموزشی


سفر آموزشی پرندگان (دشت لار) (خرداد 1403) | ظرفیت تکمیل
کد برنامه: 11481 | 1 روزه | پنج شنبه 1403/03/03
سفر پرنده‌نگری از سفرهای آموزشی دوره راهنمایان طبیعت‌گردی است که با حضور مدرس دوره آقای پرویز بختیاری برگزار می‌شود. در این سفر با سرفصل‌های زیر آشنا خواهیم شد: مشخصات پرندگان ...
سفر آموزشی خزندگان و دوزیستان (کویرابوزیدآباد) (خرداد 1403) | ظرفیت تکمیل
کد برنامه: 10654 | 1.5 روزه | از پنج شنبه 1403/03/03
این سفر مرتبط با درس آشنایی با خزندگان و دوزیستان است و توسط استاد کامران کمالی در کویرابوزیدآباد برگزار می‌شود. در این بازدید سرفصل‌های زیر را می‌آموزیم: معرفی انواع دوزی...
سفر آموزشی استقرار در طبیعت (تالاب هسل) (خرداد 1403)
کد برنامه: 11482 | 2 روزه | از پنج شنبه 1403/03/24
این سفر برای فراگیران دوره راهنمای طبیعت‌گردی است و بعد از گذراندن سرفصل استقرار در طبیعت با همراهی استاد درس آقای میلاد رحیمی برگزار می‌شود. آنچه در این سفر خواهید آموخت: ارزیابی محل برقراری کمپ ...
سفر آموزشی استقرار در طبیعت (تالاب هسل) (خرداد 1403) | ظرفیت محدود
کد برنامه: 11548 | 2 روزه | از پنج شنبه 1403/03/31
این سفر برای فراگیران دوره راهنمای طبیعت‌گردی است و بعد از گذراندن سرفصل استقرار در طبیعت با همراهی استاد درس آقای میلاد رحیمی برگزار می‌شود. آنچه در این سفر خواهید آموخت: ارزی...
سفر آموزشی پستانداران (ورجین) (تیر 1403)
کد برنامه: 11513 | 1 روزه | جمعه 1403/04/15
این سفر برای فراگیران دوره‌ راهنمای طبیعت‌گردی می‌باشد و بعد از گذراندن سرفصل آشنایی با پستانداران و با همراهی استاد این درس، آقای مرتضی اسلامی برگزار خواهد شد. آنچه در این سفر خواهیم ...
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه