021 88 80 00 55

سفرهای آموزشی


سفر آموزشی استقرار در طبیعت (کویر ابوزیدآباد) (مهر 00)
کد برنامه: 7059 | 2 روزه | از پنج شنبه 1400/07/29
این سفر برای فراگیران دوره راهنمای طبیعت‌گردی است و بعد از گذراندن سرفصل استقرار در طبیعت با همراهی استاد درس آقای نیما نامی پارسا برگزار می‌شود. آنچه در این سفر خواهید آموخت: ...
سفر آموزشی زمین شناسی (وردیج) (آبان 00)
کد برنامه: 6736 | 1 روزه | پنج شنبه 1400/08/13
سفر آموزشی زمین شناسی از سفرهای آموزشی دوره راهنمایان طبیعت‌گردی است که با همراهی استاد درس، آقای امیر توکلی صبور برگزار می‌شود. آنچه در این سفر خواهیم آموخت: انواع هوازدگی (فیزیکی-...
سفر آموزشی زمین شناسی (وردیج) (آبان 00) | ظرفیت محدود
کد برنامه: 6735 | 1 روزه | جمعه 1400/08/14
سفر آموزشی زمین شناسی از سفرهای آموزشی دوره راهنمایان طبیعت‌گردی است که با همراهی استاد درس، آقای امیر توکلی صبور برگزار می‌شود. آنچه در این سفر خواهیم آموخت: انواع هوازدگی (فیزیکی-...
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه