021 88 80 00 55

سفرهای آموزشی


سفر اجرای عملی تور نیاسر (آبان 99)
کد برنامه: 5715 | 1 روزه | پنج شنبه 1399/08/01
سفر اجرای عملی تور مربوط به سرفصل آموزشی فنون و مهارت‌های تورگردانی است که با همراهی استاد درس، آقای میلاد رحیمی برگزار می‌شود. در این سفر با سرفصل‌های زیر آشنا خواهیم شد: چگونگی بر...
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه
از اینستاگرام ارسباران