021 88 80 00 55

سفرهای آموزشی


سفر استقرار در طبیعت کویر ابوزیدآباد (بهمن 98) | ظرفیت تکمیل
کد برنامه: 4803 | 2 روزه | از چهارشنبه 1398/11/09
این سفر برای فراگیران دوره طبیعت‌گردی بوده و بعد از گذراندن سرفصل استقرار در طبیعت با همراهی استاد درس آقای نیما نامی پارسا برگزار می‌شود. آنچه در این سفر خواهید آموخت: ارزیابی محل برقرا...
سفر استقرار در طبیعت کویر ابوزیدآباد (بهمن 98)
کد برنامه: 4852 | 2 روزه | از پنج شنبه 1398/11/17
این سفر برای فراگیران دوره طبیعت‌گردی بوده و بعد از گذراندن سرفصل استقرار در طبیعت با همراهی استاد درس آقای نیما نامی پارسا برگزار می‌شود. آنچه در این سفر خواهید آموخت: ارزیابی محل برقرا...
سفر اجرای عملی تور قزوین (بهمن 98) | ظرفیت تکمیل
کد برنامه: 4831 | 1 روزه | جمعه 1398/11/18
سفر اجرای عملی تور مربوط به سرفصل آموزشی فنون و مهارت‌های تورگردانی است که با همراهی استاد درس، آقای یوسف شاه منصوری برگزار می‌شود. در این سفر با سرفصل‌های زیر آشنا خواهیم شد: چگونگ...
سفر پرنده نگری (بهمن 98) | ظرفیت تکمیل
کد برنامه: 4792 | 1 روزه | جمعه 1398/11/25
سفر پرنده‌نگری از سفرهای آموزشی دوره راهنمایان طبیعت‌گردی است که با حضور مدرس دوره آقای پرویز بختیاری برگزار می‌شود. در این سفر با سرفصل‌های زیر آشنا خوهیم شد: مشخصات پرندگان ...
سفر اجرای عملی تور نیاسر (اسفند 98)
کد برنامه: 4892 | 1 روزه | پنج شنبه 1398/12/08
سفر اجرای عملی تور مربوط به سرفصل آموزشی فنون و مهارت‌های تورگردانی است که با همراهی استاد درس، آقای میلاد رحیمی برگزار می‌شود. در این سفر با سرفصل‌های زیر آشنا خواهیم شد: چگونگی بر...
سفر پرنده نگری (اسفند 98)
کد برنامه: 4791 | 1 روزه | پنج شنبه 1398/12/15
سفر پرنده‌نگری از سفرهای آموزشی دوره راهنمایان طبیعت‌گردی است که با حضور مدرس دوره آقای پرویز بختیاری برگزار می‌شود. در این سفر با سرفصل‌های زیر آشنا خوهیم شد: مشخصات پرندگان ...
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه
از اینستاگرام ارسباران