021 88 80 00 55

سفرهای آموزشی


سفر آموزشی زمین شناسی (وردیج) (تیر 1401) | ظرفیت تکمیل
کد برنامه: 8034 | 1 روزه | جمعه 1401/04/10
سفر آموزشی زمین شناسی از سفرهای آموزشی دوره راهنمایان طبیعت‌گردی است که با همراهی استاد درس، آقای امیر توکلی صبور برگزار می‌شود. آنچه در این سفر خواهیم آموخت: انواع هوازدگی (فیزیکی-...
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه