021 88 80 00 55

سفرهای آموزشی


سفر آموزشی اجرای عملی تور (نیاسر) (اردیبهشت 00) | ظرفیت تکمیل
کد برنامه: 6509 | 1 روزه | پنج شنبه 1400/02/30
سفر اجرای عملی تور مربوط به سرفصل آموزشی فنون و مهارت‌های تورگردانی است که با همراهی استاد درس، آقای میلاد رحیمی برگزار می‌شود. در این سفر با سرفصل‌های زیر آشنا خواهیم شد: چگونگی بر...
سفر آموزشی اجرای عملی تور (نیاسر) (خرداد 00)
کد برنامه: 6510 | 1 روزه | پنج شنبه 1400/03/06
سفر اجرای عملی تور مربوط به سرفصل آموزشی فنون و مهارت‌های تورگردانی است که با همراهی استاد درس، آقای میلاد رحیمی برگزار می‌شود. در این سفر با سرفصل‌های زیر آشنا خواهیم شد: چگونگی بر...
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه