021 88 80 00 55

سفرهای آموزشی


سفر آموزشی استقرار در طبیعت (مرداب هسل) (مهر 1401) | ظرفیت محدود
کد برنامه: 8579 | 2 روزه | از پنج شنبه 1401/07/21
این سفر برای فراگیران دوره راهنمای طبیعت‌گردی است و بعد از گذراندن سرفصل استقرار در طبیعت با همراهی استاد درس آقای میلاد رحیمی برگزار می‌شود. آنچه در این سفر خواهید آموخت: ارزی...
سفر آموزشی پستانداران (پارک ملی خجیر) (مهر 1401) | ظرفیت تکمیل
کد برنامه: 8314 | 1 روزه | جمعه 1401/07/22
این سفر برای فراگیران دوره‌ راهنمای طبیعت‌گردی می‌باشد و بعد از گذراندن سرفصل آشنایی با پستانداران و با همراهی استاد این درس، آقای مرتضی اسلامی برگزار خواهد شد. آنچه در این سفر خواهیم ...
سفر آموزشی استقرار در طبیعت (جنگل مکارود) (مهر 1401) | ظرفیت محدود
کد برنامه: 8580 | 2 روزه | از پنج شنبه 1401/07/28
این سفر برای فراگیران دوره راهنمای طبیعت‌گردی است و بعد از گذراندن سرفصل استقرار در طبیعت با همراهی استاد درس آقای قدیر اسدی برگزار می‌شود. آنچه در این سفر خواهید آموخت: ارزیاب...
سفر آموزشی پستانداران (پارک ملی خجیر) (آبان 1401)
کد برنامه: 8652 | 1 روزه | جمعه 1401/08/06
این سفر برای فراگیران دوره‌ راهنمای طبیعت‌گردی می‌باشد و بعد از گذراندن سرفصل آشنایی با پستانداران و با همراهی استاد این درس، آقای مرتضی اسلامی برگزار خواهد شد. آنچه در این سفر خواهیم ...
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه