021 88 80 00 55

تک درس های گردشگری


آشنایی با پرندگان و پرنده نگری (مجازی)
کد برنامه: 591 | 4 جلسه | مدرس آقای پرویز بختیاری
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: تفاوت پرنده‌نگری و پرنده‌شناسی صنعت پرنده‌نگری جایگاه ایران در صنعت پرنده‌نگری در دنیا جاذبه‌های ایران د...
آشنایی با تنوع زمین شناسی ایران (مجازی)
کد برنامه: 589 | 3 جلسه | مدرس آقای امیر توکلی
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: تنوع زمین شناسی و میراث زمین شناسی عوامل بیرونی موثر در تغییر شکل زمین انواع هوازدگی  انواع فرسایش (آبی، بادی، یخ، جاذبه و.....
آشنایی با ماهیان و آبزیان (مجازی)
کد برنامه: 675 | 2 جلسه | مدرس آقای شهرام شرفی
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: آشنایی با ماهیان آب های داخلی و دریای مازندران آشنایی با ماهیان اقتصادی آبهای خلیج فارس و دریای عمان آشنایی با ماهیان تزئینی ایران...
جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی (مجازی)
کد برنامه: 673 | 8 جلسه | مدرس آقای محمد براتی
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: تعاریف و مفاهیم جغرافیای جهانگردی ویژگیهای جغرافیایی ایران (طبیعی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) عوامل جغرافیایی و اثرات آن د...
آشنایی با نجوم و صور فلکی (مجازی)
کد برنامه: 672 | 2 جلسه | مدرس آقای امیر اله مانی
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند:   تاریخچه نجوم اجزای عالم منظومه شمسی صورت های فلکی صورت های فلکی باستانی و نوین حرکت انتقالی به دور خورشید اختلاف زاویه...
آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهای سنتی (مجازی)
کد برنامه: 596 | 4 جلسه | مدرس خانم ریحانه جمالی
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: تعاریف و مفاهیم (میراث فرهنگی،هنر، هنرهای سنتی و صنایع دستی و ویژگی‌های آن در ایران) هنر در ایران قبل از اسلام (اسطوره...
آشنایی با کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری (مجازی)
کد برنامه: 595 | 2 جلسه | مدرس آقای اشکان بروج
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: آشنایی با سامانه‌های ذخیره جا، مکان و روادید نقش فناوری اطلاعات در برندسازی مقصد مدیریت اطلاعات و آشنایی با فروش الکترونیکی ...
آشنایی با بندپایان و پروانه نگری (مجازی)
کد برنامه: 594 | 5 جلسه | مدرس آقای علیرضا نادری
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: آشنایی کلی با بندپایان آشنایی با رده‌بندی بندپایان آشنایی با بندپایان سمی آشنایی با حشرات با تکیه بر گونه‌های ایران آش...
اکوتوریسم (مجازی)
کد برنامه: 588 | 6 جلسه | مدرس آقای علی شادلو
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: تعاریف اکوتوریسم پیشینه و تاریخچه اکوتوریسم ارکان اصلی اکوتوریسم مفاهیم، تفاوت‌ها و اشتراکات اکوتوریسم با توریسم حیات وحش، ط...
شناخت صنعت گردشگری (مجازی)
کد برنامه: 590 | 5 جلسه | مدرس آقای اشکان بروج
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: تاریخچه صنعت گردشگری عوامل موثر بر گسترش صنعت گردشگری در دوره معاصر تعریف علمی گردشگری رویکردها و سیستم های گردشگری بازیگران و ن...
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه
از اینستاگرام ارسباران