021 88 80 00 55
صفحه اصلی آموزش کارگاه‌ها


کارگاه چهار سوق، چهار روایت از بازار
کد برنامه: 4902 | 2 جلسه | از یکشنبه 1398/11/27
کارگاه چهار سوق، چهار روایت از بازار، در دو جلسه تئوری به همراه یک برنامه بازدید از بازار تهران برگزار می‌شود. در این کارگاه در سوق اول به موضوع تجارت و تاثیرگذاری آن بر ساخت و شکل بازار خوا...
کارگاه تاریخ موسیقی ایران
کد برنامه: 4913 | 2 جلسه | از پنج شنبه 1398/12/01
کارگاه تاریخ موسیقی ایران، در دو جلسه تئوری به همراه یک برنامه بازدید از موزه‌ی موسیقی برگزار می‌شود. در این کارگاه علاوه بر مباحث تئوریک تاریخ موسیقی و بازدید از موزه، برای روشن شدن مطالب ق...
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه
از اینستاگرام ارسباران