021 88 80 00 55

کادر مدیریتی و اجرایی ارسباران

 


سپهر سلطانی (عضو هیئت مدیره - مدیر عامل) سپهر سلطانی از آذر ماه سال 1393 عضوی از خانواده ارسباران بوده و با عناوین گوناگونی این خانواده را در راه توسعه و پیشرفت، همراهی کرده است و اکنون به عن...
محرم سلطانی (رئیس هیئت مدیره) آقای سلطانی از فعالان و علاقه‌مندان به طبیعت و کوهنوردی‌ست که تجربه‌های بسیاری در این زمینه دارد. از دغدغه‌های ایشان، گسترش آموزش ...
شمسی نظری (عضو هیئت مدیره) خانم نظری از اعضای هیئتمدیره ارسباران هستند که علاوه بر ارسباران در بخش‌های مختلفی از جمله آموزشی، گردشگری و اجتماعی فعالیت دارند.
اکرم صمدی (مدیر فنی بند ب)  اکرم صمدی با توجه به علاقه بسیار زیادی که به طبیعت‌گردی و سفر داشت، تحصیلات خود را در این زمینه ادامه داد و بعد از گذراندن دوره‌های آک...
صبا جلیلیان (مسئول اداری) صبا جلیلیان که در حال حاضر، موسسه آموزشی و گردشگری ارسباران را در پیشبرد اهداف‌ش همراهی می‌کند از دی ماه سال 1395 با این مجموعه انس گرفته اس...
فاطمه ملکی (کارشناس واحد ثبت‌نام) فاطمه ملکی یکی از اعضای خانواده بزرگ ارسباران است که موسسه آموزشی و گردشگری ارسباران را در بخش "ثبت‌نام و مشاوره آموزشی"، همراهی می‌کند.
عرفان یحیی زاده (کارشناس آموزش) عرفان یحیی زاده از اردیبهشت ماه سال 1398 با خانواده ارسباران همراه شده است چرا که فعالیت در عرصه گردشگری یکی از علایق و دغدغه‌های مهم او می...
سمیه میرزایی بایقراء (کارشناس آموزش) سمیه میرزایی بایقراء از مرداد 99 با موسسه آموزشی و گردشگری ارسباران همراه بوده و به عنوان عضوی از این خانواده، در بخش آموزش فعالیت می‌کند.

1
2تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه