021 88 80 00 55
صفحه اصلی آموزش آموزش گردشگری

دوره راهنمای تخصصی


راهنمای تخصصی سافاری (وحش گشت)
کد برنامه: 2993 | 5 ماه | یکشنبه و سه شنبه‌ها (17 الی 20)
دوره راهنمای تخصصی سافاری برای اولین بار در کل کشور، در موسسه آموزشی و گردشگری ارسباران در حال برگزاری است که 25 سرفصل تئوری به همراه چند سفر دارد و این سرفصل‌ها در قسمت «درباره برنامه» همین صفحه نوشت...
راهنمای تخصصی گردشگری با دوچرخه
کد برنامه: 952 | 5 ماه | یکشنبه و سه شنبه‌ها (17 الی 20)
دوره راهنمای تخصصی تور دوچرخه‌سواری برای اولین بار در کل کشور، در شرکت آموزشی و گردشگری ارسباران در حال برگزاری است که 14 سرفصل تئوری به همراه چند سفر دارد و این سرفصل‌ها در ق...
راهنمای تخصصی گردشگری کودک
کد برنامه: 599 | 5 ماه | شنبه، دوشنبه، چهارشنبه (17 تا 20)
دوره راهنمای تخصصی گردشگری کودک از دوره‌های کوتاه مدت آموزش گردشگری است که زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار می‌شود. این دوره 39 سرفصل و کارگاه و 4 سفر عملی دارد که در...
راهنمای تخصصی پرنده‌نگری
کد برنامه: 28 | 3 ماه | یکشنبه و سه‌شنبه‌ها (17 الی 20)
دوره تخصصی راهنمای پرنده‌نگری، دارای 10 سرفصل تئوری و 3 سفر علمی است که زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار می‌شود. عنوان سرفصل‌ها در قسمت «درباره برنامه...
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه