021 88 80 00 55

راهنمای کوهستان سطح باشگاه‌ها


راهنمای کوهستان سطح باشگاه
کد برنامه: 3805 | 18 ماه | براساس تقویم آموزشی باشگاه
این دوره دارای 13 سرفصل کوهنوردی است، کارآموزان پس از گذراندن این سرفصل ها و طی مراحل اداری از طریق پرتال فدراسیون کوهنوردی، موفق به دریافت مدرک "راهنمای کوهستان سطح باشگاه ها" می شوند، سرفصل های این ...
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه