021 88 80 00 55

آزمون‌ها

ممهور شدن گواهی پایان دوره آموزشی سیستمی توسط موسسات

دستورالعمل ممهور شدن گواهینامه پایان دوره‌های آموزشی توسط موسسه از سوی اداره کل میراث فرهنگی، ص...
بیشتر بخوانید...

آزمون‌های داخلی

کلیه فراگیران محترم دوره‌های کوتاه مدت گردشگری مصوب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ...
بیشتر بخوانید...

آزمون جامع گردشگری

 فراگیران دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری جهت دریافت مدرک نهایی می‌بایست در آزمو...
بیشتر بخوانید...

آزمون زبان غیر فارسی

کلیه فراگیران دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش گردشگری اعم از راهنمای طبیعت‌گردی، راهنمای ایر...
بیشتر بخوانید...


تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه