021 88 80 00 55

بازدیدها


بازدید آموزشی گیاهان (مهر 99) | ظرفیت تکمیل
کد برنامه: 5657 | 1 روزه | پنج شنبه 1399/07/03
بازدید آموزشی گیاهان مربوط به سرفصل آموزشی آشنایی با گیاهان ایران است که با همراهی استاد درس، آقای مجید اسکندری برگزار می‌شود. آنچه در این سفر خواهیم آموخت: آشنایی با باغ گیاه شناسی ملی آشنا...
بازدید آموزشی حشرات و پروانه ها (شهریور 99 - گروه صبح) | ظرفیت تکمیل
کد برنامه: 5677 | 1 روزه | جمعه 1399/07/04
این سفر برای فراگیران دوره‌ی طبیعت گردی می‌باشد و بعد از گذراندن سرفصل آشنایی با بندپایان و پروانه نگری و با همراهی استاد این درس، آقای علیرضا نادری برگزار خواهد شد. آنچه در این سفر خو...
بازدید آموزشی گیاهان (مهر 99) | ظرفیت تکمیل
کد برنامه: 5658 | 1 روزه | جمعه 1399/07/04
بازدید آموزشی گیاهان مربوط به سرفصل آموزشی آشنایی با گیاهان ایران است که با همراهی استاد درس، آقای مجید اسکندری برگزار می‌شود. آنچه در این سفر خواهیم آموخت: آشنایی با باغ گیاه شناسی ملی آشنا...
بازدید آموزشی پستانداران (مهر 99)
کد برنامه: 5714 | 1 روزه | جمعه 1399/07/18
این سفر برای فراگیران دوره‌ی طبیعت گردی می‌باشد و بعد از گذراندن سرفصل آشنایی با پستانداران و با همراهی استاد این درس، آقای مرتضی اسلامی برگزار خواهد شد. آنچه در این سفر خواهیم آموخت: اه...
بازدید اجرای عملی تور (تهرانگردی) (آبان 99)
کد برنامه: 5716 | 1 روزه | جمعه 1399/08/02
بازدید اجرای عملی تور مربوط به سرفصل آموزشی فنون و مهارت‌های تورگردانی است که با همراهی استاد درس، آقای میلاد رحیمی برگزار می‌شود. در این سفر با سرفصل‌های زیر آشنا خواهیم شد: چگونگی...
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه
از اینستاگرام ارسباران