021 88 80 00 55

بازدیدها


بازدید آموزشی حشرات و پروانه‌ها (موزه دارآباد) (تیر 1403)
کد برنامه: 11712 | 1 روزه | جمعه 1403/04/15
این سفر برای فراگیران دوره‌ راهنمای طبیعت گردی می‌باشد و بعد از گذراندن سرفصل آشنایی با بندپایان و پروانه نگری و با همراهی استاد این درس، آقای علیرضا رحیم‌زاده برگزار خواهد شد. آن...
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه