021 88 80 00 55

بازدیدها


بازدید آموزشی گیاهان (بهمن 98) | ظرفیت تکمیل
کد برنامه: 4830 | 1 روزه | جمعه 1398/11/18
بازدید آموزشی گیاهان مربوط به سرفصل آموزشی آشنایی با گیاهان ایران است که با همراهی استاد درس، آقای مجید اسکندری برگزار می‌شود. آنچه در این سفر خواهیم آموخت: آشنایی با باغ گیاه شناسی ملی آشنا...
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه
از اینستاگرام ارسباران