021 88 80 00 55

منشور اخلاقی ارسباران

منشور اخلاقی ارسباران

در جهت رسیدن به اهداف متعالی ارسباران (که رضایت مشتریان و فراگیران، حفاظت از میراث بشری و سرزمینی، منافع آیندگان و جامعه محلی است)، خود را مقید به اجرای رسالت، اصول و منشور اخلاقی ذیل بدانیم و به آن پایبند باشیم

ما به عنوان کارکنان ارسباران متعهّد هستیم تا در تمام ساعات خدمت‌رسانی، با ظاهری آراسته و در محیطی منظم و آرام، در نهایت نظم، انضباط، ادب و احترام، با برخوردی نیک و پسندیده با مراجعان، همکاران، اساتید و فراگیران تعامل نماییم و در کوتاهترین زمان، امور محوله را در کمال صداقت و رعایت انصاف به انجام برسانیم و در صورت برآورده نشدن نیاز ارباب رجوع، توضیحات کافی را برای روشن شدن ذهن آنها ارائه نماییم. همچنین در جهت رسیدن به اهداف متعالی ارسباران (رضایت مشتریان و فراگیران، حفاظت از میراث بشری و سرزمینی، منافع آیندگان و جامعه محلی)، خود را مقید به اجرای رسالت، اصول و منشور اخلاقی ذیل بدانیم و به آن پایبند باشیم:

منشور اخلاقی ارسبارانی‌ها

  • حضور به موقع در محل کار و رعایت وقت‌شناسی و زمانبندی در انجام کلیه فعالیت‌های مرتبط با وظایف، همکاران و ارباب رجوع، نشانه‌ای از نظم و انضباط ارسبارانی است.
  • خوش‌رویی، متانت و رعایت اصول انسانی و اخلاقی با فراگیران، مراجعان و همکاران سرلوحه رفتارمان است؛ زیرا پندار، گفتار و کردار نیک گویای شخصیت پسندیده است.
  • به مراجعان، فراگیران و مشتریان این اطمینان را می‌دهیم که با کمال خوش‌رویی و احترام و رعایت عدالت و انصاف، از ایشان استقبال نماییم و با دقت به صحبت‌ها و خواسته‌های ایشان توجه نماییم و حداکثر تلاش خود را در پاسخگویی دقیق، سریع، موثر، کارآمد، شفاف و راهنمایی به موقع و ارائه اطلاعات و خدمات منطبق با مقررات سازمان، با توجه به سه اصل مهم صمیمیت، صداقت و صراحت انجام دهیم.
  • به اصل مهم رازداری و حفاظت از اسرار در اطلاعات و اسناد شخصی، سازمانی، توجه ویژه داریم و بدان پایبندیم.
  • ضمن معرفی خود و مسئولیت سازمانی، در پاسخگویی و تماس با مراجعان تلفنی با متانت، صدای آرام، واضح و شمرده صحبت می‌کنیم تا حقوق مراجعان و خدمت‌رسانی شایسته به ایشان را پاس بداریم و با کمال خوش‌رویی از ارباب رجوع استقبال و پس از انجام دادن کار، او را بدرقه می‌نماییم؛ زیرا ارباب رجوع دلیل وجودی و ولی نعمت ماست.
  • انتقال آگاهی، ایجاد مسئولیت، حفاظت و صیانت از منافع آیندگان و همچنین بهبود فرآیندها و کیفیت عملکرد همراه با احترام به مراجعان، فراگیران، اساتید، مشتریان و همکاران، دغدغه هر روز ما است؛ زیرا ارسباران متعلق به همه ما و محل رشد و بالندگی است.
  • با تمرکز بر روی رضایت مشتریان و ارائه کیفیت حداکثری خدمات تخصصی، ضمن وفادار ماندن به حفاظت از میراث بشری و سرزمینی، منافع آیندگان و فرهنگ کهن اقوام، خود را ملزم به صیانت و حتّی آموزش این شیوه تفکر می‌دانیم و حفظ ارزش‌ها، پایداری محیط‌زیست و رصد بازتاب‌های اخلاقی، فرهنگی، عملی و علمی رفتارهای سازمان خود را وظیفه اصلی خود می‌دانیم.
  • عالم هستی و طبیعت زیبا بر نظم و آراستگی بنا شده است و ما ضمن توجه به انضباط در خود، محیط کار و فعالیت‌ها، در جلوگیری از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال ارسباران، همه تلاش خود را می‌نماییم و از مصرف هر آنچه با پایداری محیط‌زیست در تضاد باشد، اجتناب می‌کنیم.
  • نظرات، پیشنهادات، انتقادات و بازخوردهای همکاران و مراجعه‌کنندگان را مشتاقانه گوش می‌دهیم و آن را منبع گرانبهایی برای بهبود عملکرد خود می‌دانیم و از آنها در اصلاح نقایص و ارتقاء خدمت‌رسانی استفاده می‌کنیم؛ زیرا خدمت به جامعه را خدمت به خود می‌دانیم و با رعایت احترام و ادب نسبت به مراجعین، همکاران و به ویژه پیشکسوتان، به فرهنگ پاسخگویی، نقدپذیری، مسئولیت‌پذیری و اعتماد متقابل پایبندیم.
10:53 , 1396/04/11
10:53 , 2017/07/02
     

بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه