021 88 80 00 55

کادر مدیریتی و اجرایی ارسباران

سعیده کرمانی (کارشناس فروش) سعیده کرمانی فارغ التحصیل مدیریت گردشگری، بسیار به هنر و کارهای دستی علاقمند بوده و در قسمت فروش تلفنی ارسباران به عنوان کارشناس فروش مشغول به کا...

1
2تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه