021 88 80 00 55

کادر مدیریتی و اجرایی ارسباران

علی محمدی (کارشناس آموزش) افراد زیادی در راستای دغدغه‌ها و نگرانی‌هایشان در مورد محیط زیست به خانواده ارسباران پیوسته‌اند. علی محمدی نیز یکی از همین افراد است که...
سمیه میرزایی بایقراء (کارشناس آموزش) سمیه میرزایی بایقراء از مرداد 99 با موسسه آموزشی و گردشگری ارسباران همراه بوده و به عنوان عضوی از این خانواده، در بخش آموزش فعالیت می‌کند.

1
2تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه