021 88 80 00 55


سفر آموزشی اجرای عملی تور (خاوه) (آذر 00) | ظرفیت تکمیل
کد برنامه: 7248 | 1 روزه | پنج شنبه 1400/09/11
سفر اجرای عملی تور مربوط به سرفصل آموزشی فنون و مهارت‌های تورگردانی است که با همراهی استاد درس، آقای میلاد رحیمی برگزار می‌شود. در این سفر با سرفصل‌های زیر آشنا خواهیم شد: چگونگی بر...
بازدید آموزشی خزندگان و دوزیستان (موزه دارآباد) (آذر 00) | ظرفیت محدود
کد برنامه: 7246 | 1 روزه | جمعه 1400/09/12
این بازدید مرتبط با درس آشنایی با خزندگان و دوزیستان است و توسط استاد کامران کمالی در موزه دارآباد برگزار می‌شود. در این بازدید سرفصل‌های زیر را می‌آموزیم: معرفی انوا...
بازدید آموزشی خزندگان و دوزیستان (موزه دارآباد) (آذر 00) | ظرفیت محدود
کد برنامه: 7247 | 1 روزه | سه شنبه 1400/09/16
این بازدید مرتبط با درس آشنایی با خزندگان و دوزیستان است و توسط استاد کامران کمالی در موزه دارآباد برگزار می‌شود. در این بازدید سرفصل‌های زیر را می‌آموزیم: معرفی انوا...
بازدید آموزشی موزه (ایران باستان) (آذر 00 - گروه دوم)
کد برنامه: 7292 | 1 روزه | پنج شنبه 1400/09/18
این بازدید مرتبط با درس شناخت موزه‌ها است و توسط استاد فرزان احمدنژاد در موزه ایران باستان برگزار می‌شود. در این بازدید با سرفصل‌های زیر آشنا می‌شویم: تعریف و مفهوم موزه و انوا...
بازدید آموزشی موزه (ایران باستان) (آذر 00 - گروه اول)
کد برنامه: 7291 | 1 روزه | پنج شنبه 1400/09/18
این بازدید مرتبط با درس شناخت موزه‌ها است و توسط استاد فرزان احمدنژاد در موزه ایران باستان برگزار می‌شود. در این بازدید با سرفصل‌های زیر آشنا می‌شویم: تعریف و مفهوم موزه و انوا...
بازدید آموزشی موزه (ایران باستان) (آذر 00 - گروه دوم)
کد برنامه: 7294 | 1 روزه | دوشنبه 1400/09/22
این بازدید مرتبط با درس شناخت موزه‌ها است و توسط استاد فرزان احمدنژاد در موزه ایران باستان برگزار می‌شود. در این بازدید با سرفصل‌های زیر آشنا می‌شویم: تعریف و مفهوم موزه و انوا...
بازدید آموزشی موزه (ایران باستان) (آذر 00 - گروه اول)
کد برنامه: 7293 | 1 روزه | دوشنبه 1400/09/22
این بازدید مرتبط با درس شناخت موزه‌ها است و توسط استاد فرزان احمدنژاد در موزه ایران باستان برگزار می‌شود. در این بازدید با سرفصل‌های زیر آشنا می‌شویم: تعریف و مفهوم موزه و انوا...
سفر آموزشی استقرار در طبیعت (مرداب هسل) (دی 00)
کد برنامه: 7295 | 2 روزه | از پنج شنبه 1400/10/02
این سفر برای فراگیران دوره راهنمای طبیعت‌گردی است و بعد از گذراندن سرفصل استقرار در طبیعت با همراهی استاد درس آقای میلاد رحیمی برگزار می‌شود. آنچه در این سفر خواهید آموخت: ارزی...
بازدید آموزشی موزه (ایران باستان) (دی 00 - گروه سوم)
کد برنامه: 7153 | 1 روزه | پنج شنبه 1400/10/09
این بازدید مرتبط با درس شناخت موزه‌ها است و توسط استاد شیرین دولتخواه در موزه ایران باستان برگزار می‌شود. در این بازدید با سرفصل‌های زیر آشنا می‌شویم: تعریف و مفهوم موزه و انوا...
بازدید آموزشی موزه (ایران باستان) (دی 00 - گروه دوم)
کد برنامه: 7152 | 1 روزه | پنج شنبه 1400/10/09
این بازدید مرتبط با درس شناخت موزه‌ها است و توسط استاد شیرین دولتخواه در موزه ایران باستان برگزار می‌شود. در این بازدید با سرفصل‌های زیر آشنا می‌شویم: تعریف و مفهوم موزه و انوا...
بازدید آموزشی موزه (ایران باستان) (دی 00 - گروه اول)
کد برنامه: 7151 | 1 روزه | پنج شنبه 1400/10/09
این بازدید مرتبط با درس شناخت موزه‌ها است و توسط استاد شیرین دولتخواه در موزه ایران باستان برگزار می‌شود. در این بازدید با سرفصل‌های زیر آشنا می‌شویم: تعریف و مفهوم موزه و انوا...
بازدید آموزشی موزه (ایران باستان) (دی 00 - گروه اول)
کد برنامه: 7156 | 1 روزه | جمعه 1400/10/10
این بازدید مرتبط با درس شناخت موزه‌ها است و توسط استاد شیرین دولتخواه در موزه ایران باستان برگزار می‌شود. در این بازدید با سرفصل‌های زیر آشنا می‌شویم: تعریف و مفهوم موزه و انوا...
بازدید آموزشی موزه (ایران باستان) (دی 00 - گروه دوم)
کد برنامه: 7155 | 1 روزه | جمعه 1400/10/10
این بازدید مرتبط با درس شناخت موزه‌ها است و توسط استاد شیرین دولتخواه در موزه ایران باستان برگزار می‌شود. در این بازدید با سرفصل‌های زیر آشنا می‌شویم: تعریف و مفهوم موزه و انوا...
بازدید آموزشی موزه (ایران باستان) (دی 00 - گروه سوم)
کد برنامه: 7154 | 1 روزه | جمعه 1400/10/10
این بازدید مرتبط با درس شناخت موزه‌ها است و توسط استاد شیرین دولتخواه در موزه ایران باستان برگزار می‌شود. در این بازدید با سرفصل‌های زیر آشنا می‌شویم: تعریف و مفهوم موزه و انوا...

یکی از چیزهایی که تور لیدرها برای کار به عنوان راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی به آن نیاز دارند، انجام سفرهای آموزشی است. تور لیدر با گذراندن سفرهای آموزشی، توانایی‌های لازم را برای مدیریت تورهای مختلف در مناطق گوناگون پیدا می‌کند.

هر اقلیم و منطقه آب و هوایی، نکات و اکوسیستم خود را دارد. راهنمای تور باید منطقه‌های مختلف ایران و جهان را با دید و نگاه آموزشی بررسی کند. سفرهای آموزشی پرنده نگری، گیاه شناسی، پستانداران و استقرار در طبیعت برای تبدیل شدن به یک لیدر موفق الزامی است.

با گذراندن دوره طبیعت گردی و انجام سفرهای آموزشی در موسسه ارسباران، علاوه بر آموزش دیدن زیر نظر مربیان و اساتید خوشنام و باسابقه در زمینه طبیعت و گردش، می‌توانید مدرک معتبر بین المللی نیز دریافت کنید. دوره‌های موسسه ارسباران شامل سرفصل‌های آموزشی حضوری و آنلاین می‌شود و می‌توانید برخی از دروس را به شکل تک درس بگذرانید.


ادامه مطلب
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه