021 88 80 00 55


سفر آموزشی زمین شناسی (اردیبهشت 99)
کد برنامه: 5044 | 1 روزه | جمعه 1399/02/05
سفر آموزشی زمین شناسی از سفرهای آموزشی دوره راهنمایان طبیعت‌گردی و مرتبط با سرفصلی با همین عنوان است که با همراهی استاد درس، آقای امیر توکلی صبور برگزار می‌شود. آنچه در این سفر خواهیم آموخت...
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه
از اینستاگرام ارسباران