021 88 80 00 55


سفر آموزشی زمین شناسی
کد برنامه: 442 | 1 روزه
این سفر مرتبط با درس آشنایی با تنوع زمین شناسی است و جهت اطلاع فراگیران از بازدیدهای آموزشی دوره می‌باشد. تاریخ سفرها متعاقباً اعلام خواهند شد. 
بازدید آموزشی گیاهان
کد برنامه: 441 | 1 روزه
این سفر مرتبط با درس آشنایی با گیاهان است و جهت اطلاع فراگیران از بازدیدهای آموزشی دوره می‌باشد. تاریخ سفرها متعاقباً اعلام خواهند شد. 
بازدید آموزشی حشرات
کد برنامه: 438 | 1 جلسه
این سفر مرتبط با درس آشنایی با حشرات و بندپایان است و جهت اطلاع فراگیران از بازدیدهای آموزشی دوره می‌باشد. تاریخ سفرها متعاقباً اعلام خواهند شد. 
بازدید آموزشی خزندگان
کد برنامه: 437 | 1 جلسه
این سفر مرتبط با درس آشنایی با خزندگان است و جهت اطلاع فراگیران از بازدیدهای آموزشی دوره می‌باشد. تاریخ سفرها متعاقباً اعلام خواهند شد. 
سفر آموزشی پرندگان
کد برنامه: 436 | 1 روزه
این سفر مرتبط با درس آشنایی با پرندگان و پرنده نگری است و جهت اطلاع فراگیران از بازدیدهای آموزشی دوره می‌باشد. تاریخ سفرها متعاقباً اعلام خواهند شد. 
سفر اجرای عملی تور
کد برنامه: 2053 | 2 روزه
سفر اجرای عملی تور از سفرهای آموزشی دوره راهنمای ایرانگردی و جهانگردی است و جهت اطلاع فراگیران از بازدیدهای آموزشی دوره می‌باشد. تاریخ سفرها متعاقباً اعلام خواهند شد....
سفر آموزشی استقرار در طبیعت
کد برنامه: 957 | 2 روزه
این سفر مرتبط با درس استقرار و بقاء در طبیعت است و جهت اطلاع فراگیران از بازدیدهای آموزشی دوره می‌باشد. تاریخ سفرها متعاقباً اعلام خواهند شد.  سفر 2 روزه به جنگل...
سفر آموزشی پستانداران
کد برنامه: 439 | 2 روزه
این سفر مرتبط با درس آشنایی با پستانداران است و جهت اطلاع فراگیران از بازدیدهای آموزشی دوره می‌باشد. تاریخ سفرها متعاقباً اعلام خواهند شد.   
سفر آموزشی زمین شناسی، ماهدشت (اردیبهشت 98) | ظرفیت تکمیل
کد برنامه: 3928 | 1 روزه | جمعه 1398/02/13
بازدید آموزشی زمین‌شناسی برای آشنایی فراگیران با انواع سنگ‌ها، اثرات هوازدگی بر سنگ‌ها و انواع فرسایش‌ها در منطقه روستای وردیج برگزار می‌شود.
سفر اجرای عملی تور، نیاسر (اردیبهشت 98)
کد برنامه: 3923 | 1 روزه | جمعه 1398/02/20
بازدید از نیاسر، چهار طاقی، قبرستان صفوی، کاریز، غار ویس، کوشک صفوی، آسیاب و حمام نیاسر، مراسم گلاب‌گیری و شهر زیرزمینی و غار نوش آباد
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه
از اینستاگرام ارسباران