021 88 80 00 55

ویژگی های استاندارد راهنمای سفر

ویژگی های استاندارد راهنمای سفر

بر اساس استاندارد گردشگری ماجراجویانه سازمان ملی استاندارد ایران، ویژگی‌ و استانداردهایی وجود دارد که نیاز است راهنمای سفر آنها را داشته باشد.

براساس استاندارد گردشگری ماجراجویانه راهنمایان‌ –‌ صلاحیت کارکنان، سازمان ملی استاندارد ایران به شماره (ICS:03.080.30;03:200)، راهنما یا گشت‌بر فردی است که صلاحیت به عهده گرفتن مسئولیت افراد گردشگر و نظارت و راهبری آنان را دارد. حال این فرد راهنما، ویژگی‌های استانداردی دارد که به شرح ذیل است:

نقش راهنما

نقش راهنما صرف‌نظر از فعالیت گردشگری ماجراجویانه، معمولاً شامل موارد زیر است:

 • کمک و همراهی شرکت‌کنندگان در سفر
 • به اشتراک‌گذاری اطلاعات

 توانمندی‌های فنی

 • استفاده از زبان قابل فهم برای شرکت‌کنندگان و حصول اطمینان از یادگیری
 • انتقال اطلاعات صحیح و کافی
 • توضیح نحوه عملکرد در موقعیت‌های اضطراری
 • اطلاع‌رسانی به منظور کاهش اثرات منفی بر روی جامعه محلی و محیط‌زیست
 • توضیح نحوه به کارگیری تجهیزات

 مدیریت ریسک

معمولاً نقش راهنما در مدیریت ریسک شامل موارد زیر است:

 • تشویق و ارزش نهادن به رعایت ایمنی و آرامش خاطر جسمی و روحی شرکت‌کنندگان
 • توجه به نشانه‌های خستگی جسمی و ذهنی و پریشان حالی
 • توصیه برای به همراه داشتن خوراک و پوشاک مناسب برای فعالیت و حصول اطمینان از ذخیره کافی برای موارد اضطراری
 • حصول اطمینان از اینکه شرکت‌کنندگان از اقدامات اضطراری اطلاع و آگاهی دارند
 • تعامل نسبت به رفتارهای مناسب و نامناسب شرکت‌کنندگان
 • مداخله به هنگام رخ دادن رفتار نامناسب
 • قرار ندادن خود یا سایر راهنمایان در معرض خطرات غیرضروری

 اقدامات لازم هنگام بروز حوادث و موقعیت‌های اضطراری

معمولاً نقش راهنمایان در مواجهه با حوادث و موقعیت‌های اضطراری شامل موارد زیر است:

 • تدارک و پیش‌بینی درخواست ارسال آماد و پشتیبانی و برقراری ارتباط مستمر با خدمات اضطراری و سازمان‌های متولی یا دیگر حمایت‌ها
 • تامین آرامش خاطر شرکت‌کنندگان به منظور پیشگیری یا به حداقل رساندن آسیب در شرایط سخت
 • مراجعه به چک لیست خدمات اضطراری
 • استفاده از کمک‌های اولیه حداقل شامل انجام کمک‌های اولیه متناسب با هر موقعیت مطابق با قانون است.

 رفتار حرفه‌ای و اخلاقی

پیشگیری یا به حداقل رساندن تاثیرات اجتماعی و زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های گردشگری شامل موارد زیر است:

 • به کارگیری اقداماتی که اثرات منفی را به حداقل برساند
 • متوجه ساختن و حساس کردن گروه در خصوص اهمیت حفاظت محیط زیست و احترام به جوامع محلی
 • رعایت احترام و عملکرد منطبق با مقررات بازدید در حوزه جغرافیایی کار یا فعالیت
 • تلاش برای جلب رضایت شرکت کنندگان شامل: اطلاع رسانی به شرکت‌کنندگان درباره شاخص‌های اصلی فعالیت قبل از شروع آن
 • حفظ انگیزش و علاقه‌مند نگه‌داشتن شرکت‌کنندگان به برنامه
 • آگاهی بخشی مستمر به شرکت‌کنندگان در مورد جنبه‌های ویژه در حین انجام فعالیت
 • آگاهی از نیازهای فردی و برآورده کردن آنها
 • دریافت شکایت‌ها و پیشنهادها و ارائه پاسخ مناسب
 • حل مشکلات و ایجاد توافق در بین علایق گوناگون

 سطح دانش راهنمایان گردشگری

راهنمایان باید در موارد زیر دانش‌های لازم را داشته باشند:

 • فنون ناوبری و جهت‌یابی هر جا که لازم باشد (مانند تفسیر اولیه نقشه‌های توپوگرافی(مکان نگاری)، نقشه‌ها - نمودارها و نمادها، مقیاس، منحنی سطح، بکار بستن قطب‌نما و جهت‌یابی از طریق علایم طبیعی)
 • فنون مدیریت گروهی، هماهنگ سازی و راهبرد حل مشکلات
 • نیازمندی‌های اساسی ایمنی در فعالیت گردشگری 
 • عوامل موثر در وقوع حوادث
 • خطرات معمول زیست‌محیطی و ریسک‌ها
 • موقعیت‌های اضطراری موجود و راهکارهای مناسب
 • روش‌های پاسخ به فوریت‌های پزشکی
 • قوانین طبیعی منطقه و حفاظت محیط زیست محلی
 • اطلاعات زیست محیطی و جوامع محلی خاص برای تعیین موقعیت فعالیت گردشگری 
 • فنون به حداقل رساندن تاثیرات منفی بر محیط زیست
 • قواعد پایه‌ای آموزش و مهارتهای اجتماعی و مراقبت از بهداشت فردی
 • الزامات قانونی و حقوقی

 مهارت ها

 • برخورداری از توانایی روحی و جسمی و تناسب اندام برای به انجام رساندن فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده
 • به کار بستن رهبری مناسب برای راهنمایی ایمن در سایر موارد در فعالیت گردشگری ماجراجویانه خاص
 • دارای قدرت استدلال منطقی کلامی لازم؛ به طور مثال توصیف گام به گام یک فرآیند
 • توانایی تصمیم‌گیری؛ برای مثال در یک رویداد اضطراری
 • توانایی برنامه‌ریزی؛ مثلاً ایجاد مراحل منطقی یک توالی برای نیل به هدفی خاص
 • تسلط بر فنون کمک‌های اولیه حیاتی؛ مانند احیاء قلبی ریوی درمان جراحان و انجام سایر فنون
 • کمک‌های اولیه
 • توانایی استفاده از تجهیزات اضطراری از جمله ابزارهای ارتباطی

بنابراین لازم است تمامی شرکت‌کنندگان در دوره‌های مختلف راهنمای گردشگری از جمله راهنمای طبیعت‌گردی و ایرانگردی و جهانگردی، دوچرخه‌سواری، کوهستان، کودک، زمین‌گردشگری و راهنمای پرنده‌نگری نسبت به این استانداردها آگاه باشند و به دنبال کسب مهارت‌های کافی در این زمینه باشند.

 

07:00 , 1396/01/21
07:00 , 2017/04/10
پایان پیام


     

بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه