021 88 80 00 55
صفحه اصلی آموزش کوهنوردی


کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان
کد برنامه: 3837 | 2 روزه | طبق تقویم اجرایی
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می‌گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ بیماری‌های ارتفاع سرمازدگی هیپوترمی ت...
کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان
کد برنامه: 3836 | 1 روزه | طبق تقویم اجرایی
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می‌گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ شناخت ابرها شناخت پارامترهای دما، فشار و باد...
کارگاه آموزشی حفظ محیط کوهستان
کد برنامه: 3835 | 1 روزه | طبق تقویم اجرایی
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می‌گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ اکوسیستم‌های کوهستانی عوامل تهدید کننده...
کارگاه مبانی جستجو در کوهستان
کد برنامه: 3834 | 2 روزه | پنجشنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می‌گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ مبانی جستجو و نجات در کوهستان برخورد با حواد...
کارگاه آشنایی با جی‌پی‌اس (GPS)
کد برنامه: 3833 | 2 روزه | به قسمت توضیحات مهم مراجعه شود
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ آشنائی GPS سیستم های مختصات کار با دستگاه کار ب...
کارگاه نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما
کد برنامه: 3832 | 2 روزه | به قسمت توضیحات مهم مراجعه شود
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ آشنائی با قطب‌نما آشنایی با نقشه توپوگرافی ...
کارگاه نجات در برف (بهمن‌شناسی)
کد برنامه: 3831 | 2 روزه | پنجشنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ بهمن مواردی که صعود کننده قبل از اجرای برنامه بای...
کارآموزی یخ و برف پیشرفته
کد برنامه: 3830 | 4 روزه | سه‌شنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ ابزارشناسی گره‌ها اصول گام برداری در صعود و...
کارآموزی یخ و برف
کد برنامه: 3829 | 3 روزه | چهارشنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ ابزارشناسی واصطلاحات پایه گام برداری در برفچال بد...
مبانی نجات فنی
کد برنامه: 3828 | 2 روزه | پنجشنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ جستجو و نجات ایمنی گره کارگاه‌ها صعود و ف...
کارآموزی سنگ‌نوردی پیشرفته
کد برنامه: 3827 | 4 روزه | سه‌شنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ ابزارشناسی گره‌ها و کارگاه‌ها حمایت...
کارآموزی سنگ‌نوردی مقدماتی
کد برنامه: 3826 | 3 روزه | چهارشنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ ابزار شناسی و اصطلاحات پایه گره های سنگنوردی آما...
کارآموزی کوهپیمایی
کد برنامه: 3806 | 3 روزه | چهارشنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ تعاریف پایه سازماندهی، اصول گام برداری لوازم و ت...

آموزش‌های کوهنوردی شامل دوره‌های مصوب فدراسیون کوهنوردی است که زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون و با ارائه مدرک از طرف فدراسیون کوهنوردی برگزار می‌شود. افرادی که مدرک دوره‌های کوهنوردی را در اختیار داشته باشند، می‌توانند نسبت به دریافت گواهینامه راهنمای کوهستان اقدام نمایند.

برای تبدیل شدن به راهنمای تور کوهستان و برگزاری تورهای مختلف، نیاز به مدرک معتبر از سوی فدراسیون کوهنوردی خواهید داشت. موسسه ارسباران، به شما کمک می‌کند تا تمامی دوره‌های آموزشی را با بهترین شکل پشت سر بگذارید. برگزاری دوره‌های راهنمای کوهستان سطح باشگاه، راهنمای کوهستان سطح ملی و کارگاه‌های پزشکی کوهستان، هواشناسی کوهستان، حفظ محیط کوهستان، مبانی جستجو در کوهستان، آشنایی با جی‌پی‌اس (GPS) و... به شکل آنلاین و حضوری در موسسه ارسباران می‌تواند شما را برای مدیریت تیم‌های کوچک و بزرگ کوهنوردی آماده کند.


ادامه مطلب
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه