021 88 80 00 55

انتخاب ارسباران به عنوان موسسه برتر گردشگری استان تهران

انتخاب ارسباران به عنوان موسسه برتر گردشگری استان تهران

دو تقدیر در یک هفته

تقدیم به اساتید و فراگیران صبور و همراهان ارسباران

هرچند نگاه به آموزش به عنوان امری لازم و مهم در توسعه و بسترسازی برای صنعتی نوپا در کشور که همه به سمت آن هجوم آورده‌اند، نگاهی حداقلی است که اصلی‌ترین دلیل آن در آزادسازی نرخ‌گذاری خدمات هتل‌ها در مقایسه با نرخ‌گذاری خدمات آموزشی توسط متولی دولتی آن‌هم با حداقل‌ترین مبالغ مشخص می‌گردد و ورود ایشان در تمامی صور تخصصی مدیریت آموزشی و آموزشگاه‌ها از قبیل طول دوره، زمان بندی، نحوه ارائه‌ خدمات، ثبت نام، ارزش‌یابی و... کار را برای اعمکال تفکرات مدیریتی در بخش خصوصی دشوار و دشوارتر می‌کند.

اما خداوند متعال را شاکریم که توفیق داد تا نتایج تلاش‌های چند ساله ارسباران که به دلیل صبر و همراهی اساتید و فراگیران عیان شده، توسط ارگان‌های متولی دیده‌ شود و در یک هفته مفتخر شویم به دوبار تقدیر‌شدن:

  • اول به عنوان موسسه برتر آموزشی استان تهران در مراسم بزرگداشت روز جهانی گردشگری در دانشگاه علامه طباطبایی
  • دوم به عنوان حامی و همراه در اجرای آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان اداره‌کل‌گردشگری‌استان‌تهران

ارسبارانی‌ها؛

تلاش و توفیق خدمت از آن ماست و نتایج آن تقدیم به شما، بودنتان را شاکریم.

((ما زنده برآنیم که آرام نگیریم

موجیم که آسودگی ما عدم ماست))

                                                                                                                             راه برای رفتن بسیار است

                                                                                                                                       علی شادلو

                                                                                                             مدیرعامل موسسه آموزشی و گردشگری ارسباران

08:00 , 1395/07/13
08:00 , 2016/10/04
پایان پیام


     

بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه