021 88 80 00 55

فعالیت‌های حمایتی و اجتماعی ارسباران

ارسباران اسپانسر صعود تیم ملی دیواره‌نوردی ایران به قله ترانگو (بزرگترین دیواره جهان) صدای فریاد زنده باد ایران و ایرانی از فراز بیس کمپ و کمپ پیشرفته برج بی‌نام ترانگو (از دشوارترین اهداف دیواره‌نوردی دنیا) که به گوش می...
همکاری با مراکز خیریه  ارسباران به عنوان جزئی از جامعه وظیفه خود می‌داند که به اندازه‌ی توانش، به افراد نیازمند کمک برساند و در آینده بهتر آنها شریک باشد. ...
برگزاری همایش‌ها و گردهمایی‌ها  موسسه آموزشی و گردشگری ارسباران جهت ارتباط و انتقال اطلاعات به جامعه مخاطبین، تصمیم به برگزاری همایش­‌ها و گردهمایی­...
انجام فعالیت‌های محیط‌زیستی بدیهی است که برای رسیدن به توسعه پایدار، باید فعالیت‌هایی که موجب دست یافتن به آن می‌شود را انجام دهیم. یکی از آن اقدامات، فعالیت‌های م...

1
2تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه