021 88 80 00 55


مدیرفنی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری (آنلاین)
کد برنامه: 10309 | 3 جلسه | یکشنبه ها و سه‌شنبه ها (17 الی 20)
دوره مدیرفنی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری از 2 سرفصل تئوری تشکیل شده و برای یافتن تجربه عملی در این زمینه، فراگیران باید 4 ساعت کارگاه عملی را پشت سر بگذرانند. سرفصل‌های کامل این دوره در قسمت «دربا...
کارشناس ارزیابی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری (آنلاین)
کد برنامه: 10307 | 2 ماه | یکشنبه ها و سه‌شنبه ها (17 الی 20)
دوره کارشناس ارزیابی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری از 4 سرفصل تئوری تشکیل شده و برای یافتن تجربه عملی در این زمینه، فراگیران باید 10 ساعت کارگاه عملی را پشت سر بگذرانند. سرفصل‌های کامل این دوره در ق...
مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری مجازی (آنلاین)
کد برنامه: 9160 | 6 ماه | یکشنبه ها و سه‌شنبه ها (17 الی 20)
دوره مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری از 17 سرفصل تئوری تشکیل شده و برای یافتن تجربه عملی در این زمینه، فراگیران باید 50 ساعت کارورزی در یکی از تاسیسات گردشگری که در حال بهره‌برداری می‌باشد را بگذرانند. س...
میراث فرهنگی و هنرهای سنتی (طبیعت گردی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5427 | 4 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: هنر در ایران قبل از اسلام (اساطیر) هنر در ایران بعد از اسلام (تغزیه، نقالی،...) آشنایی با هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران آشنایی با میراث جهانی (ملموس و...
آشنایی با قوانین و مقررات گردشگری (مدیر فنی بند ب) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5303 | 5 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: آشنایی با کلیه قوانین مربوط به تورگردانی و روش‌های کنترل چالش‌ها قوانین مرتبط با راهنمایان گردشگری بررسی و چگونگی رسیدگی به شکایات مرتبط با گر...
آشنایی با گردشگری سلامت (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5297 | 1 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: انواع گردشگری سلامت، درمانی، پزشکی،.. کسب تجربه منحصر به فرد در زادگاه پیدایش آن‌ها
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیرفنی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5289 | 2 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: کاربرد فناوری در سفر  نحوه استفاده از سایت‌های مرتبط در زمینه گردشگری گردشگری مجازی نقش فناوری اطلاعات در معرفی مقصد
الگوهای رفتاری در گردشگری (مدیرفنی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5288 | 3 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم:   تاریخچه مهمان نوازی در ایران ویژگی های افراد شاغل در صنعت گردشگری استانداردهای بین المللی در زمینه رفتار شناخت اشتباهات رفتاری در برخورد با گردش...
انگلیسی تخصصی و مکاتبات دفاتر خدمات مسافرتی (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5287 | 7 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: مفاهیم و اصطلاحات جهانگردی مفاهیم و اصطلاحات سفر و تور گردانی مفاهیم و اصلاحات سایر بخشهای مرتبط با جهانگردی اصول مکاتبات و نامه نگاری به زبان انگلیسی ...
قوانین و مقررات مسافرت های هوایی و صدور بلیط (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5286 | 6 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تاریخچه سازمان هواپیمایی بین المللی، تعاریف و وظایف کدهای شرکت‌های هواپیمایی آشنایی با انواع مسیرهای بین‌المللی و بلیط‌های بین‌الملل...
بازاریابی خدمات مسافرتی و گردشگری (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5285 | 4 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تعاریف- مفاهیم و اهداف بازاریابی خدمات مسافرتی و گردشگری شناخت عوامل بازار سفر و گردشگری تحلیل بازاریابی برنامه ریزی بازاریابی گردشگری تبلیغات و فروش ...
برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5284 | 5 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: اهداف و وظایف شرکت‌های تورگردانی طراحی و برنامه ریزی تور عملیات حین اجرای تور و پس از تور فنون تحلیل عملیات تور
شناسایی مسیرهای گردشگری (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5283 | 3 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: جاذبه‌های گردشگری و انواع آن جاذبه‌های فرهنگی ایران جاذبه‌های طبیعی ایران
شناخت صنعت گردشگری (مدیر فنی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5282 | 5 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تاریخچه، تعاریف و مفاهیم سفر و گردشگری اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... گردشگری عناصر و بخشهای مختلف تشکیل دهنده خدمات سفر و گردشگری انگیزه ها و اهد...
تاریخ قبل و بعد از اسلام (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5281 | 3 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تعریف مبانی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در تاریخ تاریخ معاصر ایران و تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت‌های فرهنگ قبل و بعد از اسلام...
فرهنگ عامه (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5280 | 3 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: جایگاه اقوام ایران در گردشگری آئین های مذهبی بین اقوام ایرانی آداب و رسوم و هنر ایران
آشنایی با جغرافیای طبیعی ایران (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5279 | 3 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تعریف جغرافیا انواع اکوسیستم  ویژگی‌های اکوسیستمی و جغرافیای طبیعی ایران انواع محیط‌های جغرافیایی
کاربرد فناوری اطلاعات (فرهنگی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5278 | 2 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: کاربرد فناوری در سفر  نحوه استفاده از سایت‌های مرتبط در زمینه گردشگری گردشگری مجازی نقش فناوری اطلاعات در معرفی مقصد
اصول تفسیر میراث (فرهنگی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5277 | 4 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تاریخچه و تعریف علم تفسیر میراث در جهان کاربرد تفسیر و اهیمت آن در جهان  کاربرد تفسیر در موزه‌ها، سایت‌های طبیعی، باغ پرندگان و.. پانزده...
آشنایی با قوانین و مقررات گردشگری (فرهنگی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5276 | 5 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: آشنایی با کلیه قوانین مربوط به تورگردانی و روش‌های کنترل چالش‌ها قوانین مرتبط با راهنمایان گردشگری بررسی و چگونگی رسیدگی به شکایات مرتبط با گر...
فن بیان و سخنوری (فرهنگی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5275 | 2 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تقویت حافظه و حذف موانع ذهنی تقویت صدا، حنجره و ماهیچه زبان آئین سخنوری و اصول فن بیان حرکات بدن و چهره و استفاده از آن‌ها
الگوهای رفتاری و آداب معاشرت (فرهنگی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5274 | 3 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تعاریف و مفاهیم رفتارهای اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای و استاندرادهای بین المللی ویژگی رفتاری شاغلان بخش گردشگری کدهای اخلاقی گردشگری
بهداشت سفر و کمک های اولیه (فرهنگی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5273 | 5 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: مدیریت بحران و تعریف آن پاسخ اولیه به شرایط اضطراری و مدیریت سوانح گزارش حادثه و مکتوب نمودن آن راهکارهای ملی و منطقه‌ای در امدادرسانی
شناخت صنعت گردشگری (فرهنگی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5272 | 4 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تاریخچه صنعت گردشگری چرخه حیات مقصد گردشگری ارتباط با زنجیره تامین سفر (ماشین، اقامت، جاذبه‌ها،..) چالش‌های گردشگری
فنون و مهارت های تورگردانی (فرهنگی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5271 | 5 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: وظایف و مسئولیت‌های راهنما مهارت‌های بیان و سخنوری تاکید بر تفسیر طبیعت و ارزش‌های آن شرایط بحران در تورهای طبیعت گردی
آشنایی با تاریخ سیاسی اجتماعی معاصر (فرهنگی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5270 | 4 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تعریف مبانی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در تاریخ معاصر تاریخ معاصر ایران و تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بیان ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی و ا...
شناخت موزه های ایران (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5269 | 3 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: معرفی موزه‌های مشهور جهان روش‌های راهنمایی در موزه موزه‌های ایران و پراکنش آن‌ها
مبانی اکوتوریسم (فرهنگی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5268 | 5 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: پیشینه و تاریخچه اکوتوریسم ارکان اصلی اکوتوریسم انواع فعالیت‌های اکتوریسمی آشنایی با اقامتگاه‌های اکوتوریستی
زبان تخصصی (فرهنگی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5267 | 7 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: توضیح رئوس مطالب درسی و بحث درباره توانایی راهنمایان قرائت متون درباره شهرهای مهم توریستی ایران قرائت متون درباره معماری ایران در دوران قبل و بعد از اسل...
شناخت روحیات ملل (فرهنگی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5266 | 5 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: روحیات و ویژگی‌های رفتاری مردم آسیای جنوبی و خاورمیانه روحیات و ویژگی‌های رفتاری مردم اروپا روحیات و ویژگی‌های رفتاری مردم آفریقا روحیات...
آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5265 | 5 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تعاریف هر یک از مفاهیم: فرهنگ، اقوام، ایران زمین تعریف و جایگاه علم مردم شناسی در میان علوم و ارتباط آن با گردشگری سیر شکل گیری نظام زندگی عشایری در ایر...
میراث فرهنگی و هنرهای سنتی (فرهنگی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5264 | 4 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: هنر در ایران قبل از اسلام (اساطیر) هنر در ایران بعد از اسلام (تغزیه، نقالی،...) آشنایی با هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران آشنایی با میراث جهانی (ملموس و...
معماری ایران و جهان (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5263 | 7 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تکوین انسانی و معماری دوره های مختلف ما قبل تاریخ و معماری عیلامیان،معماری مادها شیوه پارسی  از آغاز هخامنشیان تا پایان سلوکیان و مقایسه آن با معمار...
جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5262 | 7 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تعاریف و مفاهیم جغرافیای جهانگردی عوامل جغرافیایی و اثرات آن در گردشگری اصول نقشه خوانی در سفر آشنایی با ابزارها و نرم افزارهای نوین در گردشگری
شناخت اماکن تاریخی ایران (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5261 | 8 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: آغاز دوران شهرنشینی در ایران، دوره عیلامی‌‌ها و تمدن‌های همجوار دوران ایران باستان (ماد، هخامنشی، سلوکی،...) دوران ایران اسلامی (غزنویان،...
آشنایی با کوه ها و غارها (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5260 | 2 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تعریف کوه زایی و انواع روش‌های آن رشته کوه‌های ایران و منشاء زمین شناسی آنها تقسیم بندی انواع غارها از نظر مکانیسم تشکیل نقش آبهای زیرزمینی د...
جاذبه های تاریخی و فرهنگی ایران (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5259 | 3 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: جاذبه‌های تاریخی ایران ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی مردم ایران معرفی آثار ثبت شده جهانی
مبانی جغرافیای گردشگری (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5258 | 3 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تعاریف و مفاهیم اصلی و تبیین رابطه جغرافیا و گردشگری روند تکوین و توسعه گردشگری تشریح انواع اثرات اجتماعی ـ اقتصادی، فرهنگی و کالبدی و مباحث توسعه پایدا...
فن بیان و سخنوری (طبیعت گردی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5257 | 2 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تقویت حافظه و حذف موانع ذهنی تقویت صدا، حنجره و ماهیچه زبان آئین سخنوری و اصول فن بیان حرکات بدن و چهره و استفاده از آن‌ها
آشنایی با تاریخ سیاسی اجتماعی معاصر (طبیعت‌گردی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5256 | 4 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تعریف مبانی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در تاریخ معاصر تاریخ معاصر ایران و تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بیان ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی و ا...
کاربرد فناوری اطلاعات (طبیعت گردی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5255 | 2 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: کاربرد فناوری در سفر  نحوه استفاده از سایت‌های مرتبط در زمینه گردشگری گردشگری مجازی نقش فناوری اطلاعات در معرفی مقصد
عکاسی و تصویربرداری در طبیعت (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5254 | 2 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: طبقه بندی دوربین‌ها عدسی‌های درشت نما انواع لنزها نور در عکاسی
آشنایی با نجوم و صور فلکی (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5253 | 2 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تاریخچه نجوم صورت‌های فلکی باستانی و نوین گرفت ها (کسوف و خسوف) بارش‌های شهابی
آشنایی با تجهیزات اکوتوریسم (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5252 | 2 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: پوشاک البسه تجهیزات و امکانات نگهداری آب، پخت و پز، کیف بقا، راهپیمایی و جهت یابی اقامت استراحت  حمل بار
آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی (طبیعت‌گردی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5251 | 2 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تعاریف مفاهیم: میراث فرهنگی، هنر،صنایع دستی آشنایی با انواع هنرهای سنتی و صنایع دستی کشور آشنایی بامیراث جهانی ملموس ایران ثبت شده در فهرست جهانی آشنای...
اصول تفسیر میراث (طبیعت‌گردی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5250 | 4 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تاریخچه و تعریف علم تفسیر میراث در جهان کاربرد تفسیر و اهیمت آن در جهان  کاربرد تفسیر در موزه‌ها، سایت‌های طبیعی، باغ پرندگان و.. پانزده...
آشنایی با قوانین و مقررات تورگردانی (طبیعت گردی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5249 | 5 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: آشنایی با کلیه قوانین مربوط به تورگردانی و روش‌های کنترل چالش‌ها قوانین مرتبط با راهنمایان گردشگری بررسی و چگونگی رسیدگی به شکایات مرتبط با گر...
آشنایی با اکولوژی و حفاظت (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5248 | 4 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تعریف اکولوژی، اکوسیستم، زیستگاه و نیچ اکولوژیک تفاوت اکوسیستم‌های طبیعی و مصنوعی چرخه‌های اکولوژیک و پایداری اکوسیستم ویژگی‌های اکوفیزی...
آشنایی با اکوسیستم های ایران و جغرافیای طبیعت گردی (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5247 | 3 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تعریف جغرافیا انواع اکوسیستم  ویژگی‌های اکوسیستمی و جغرافیای طبیعی ایران انواع محیط‌های جغرافیایی
زبان تخصصی انگلیسی اکوتوریسم (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5246 | 4 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: Introduction What is tourism and tourist? What is Ecotourism ? Most popular nature based tour activities Nature tour operator guideline Some interest...
شناخت صنعت گردشگری (طبیعت گردی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5245 | 4 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تاریخچه صنعت گردشگری چرخه حیات مقصد گردشگری ارتباط با زنجیره تامین سفر (ماشین، اقامت، جاذبه‌ها،..) چالش‌های گردشگری
شناخت روحیات ملل (طبیعت‌گردی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5244 | 5 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: روحیات و ویژگی‌های رفتاری مردم آسیای جنوبی و خاورمیانه روحیات و ویژگی‌های رفتاری مردم اروپا روحیات و ویژگی‌های رفتاری مردم آفریقا روحیات...
آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگری (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5243 | 4 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: ساختار اجتماعی عشایر تعریف روستا و جامعه روستایی روستاهای دارای پتانسیل خاص در ایران  آیین‌های مدهبی گردشگری بر پایه جوامع محلی با تاکید بر ...
الگوهای رفتاری و آداب معاشرت در گردشگری (طبیعت‌گردی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5242 | 3 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تعاریف و مفاهیم رفتارهای اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای و استاندرادهای بین المللی ویژگی رفتاری شاغلان بخش گردشگری کدهای اخلاقی گردشگری
فنون و مهارت های تورگردانی (طبیعت گردی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5241 | 5 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: وظایف و مسئولیت‌های راهنما مهارت‌های بیان و سخنوری تاکید بر تفسیر طبیعت و ارزش‌های آن شرایط بحران در تورهای طبیعت گردی
فنون استقرار در طبیعت و جهت یابی (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5240 | 2 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: اصول پیمایش در اکوسیستم‌ها و محیط‌های طبیعی مختلف نحوه برپایی کمپ نحوه تهیه و دسترسی به آب آشامیدنی ایجاد سرپناه در طبیعت
مدیریت بحران و پاسخ به شرایط اضطراری (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5239 | 6 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: مدیریت بحران و تعریف آن پاسخ اولیه به شرایط اضطراری و مدیریت سوانح گزارش حادثه و مکتوب نمودن آن راهکارهای ملی و منطقه‌ای در امدادرسانی ...
آشنایی با گیاهان ایران (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5238 | 3 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: آشنایی با نواحی رویشی ایران  آشنایی با ناحیه رویشی ایران و تورانی آشنایی با زیر حوزه آذربایجان آشنایی با زیر حوزه رویشی نوبو-سیندین
آشنایی با پستانداران ایران (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5237 | 5 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: عادات و رفتار پستانداران چگونگی یافتن پستانداران مشخصات و اسامی علمی پستانداران انواع راسته‌های پستانداران (جوندگان، خرگوش‌ها،گوشت خواران، زو...
آشنایی با پرندگان ایران و پرنده نگری (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5236 | 3 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تکامل پرندگان معرفی اندام‌های پرندگان معرفی لوازم مورد نیاز پرنده نگری توصیف دروه یکساله زندگی پرندگان
آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5235 | 3 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تفاوت‌های ظاهری بین دوزیستان و خزندگان انواع ساختارهای حرکتی مهم خزندگان تفاوت مارهای سمی و غیرسمی رفتار تولید مثل و روش‌های تولد در دوزیستان...
آشنایی با ماهیان و آبزیان ایران (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5234 | 3 روزه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: آشنایی با ماهیان آب‌های داخلی  آشنایی با ماهیان تزئینی ایران آشنایی با جلبک‌ها، کرم‌ها و مرجان‌ها آشنایی با سخت پوستان ایران
آشنایی با بندپایان و پروانه نگری (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5233 | 5 روزه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم:  آشنایی با رده بندی بندپایان آشنایی با بندپایان سمی آشنایی با حشرات با تکیه بر گونه‌های ایرانی آشنایی با پروانه نگری
آشنایی با تنوع زمین‌شناسی ایران (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5232 | 3 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: تنوع زمین‌شناسی و میراث زمین‌شناسی آشنایی با دوره‌های زمین‌شناسی آشنایی با کانی‌ها، سنگ‌ها و انواع خاک و فرایند ایجاد آنها...
مبانی اکوتوریسم (طبیعت گردی) (مجازی آنلاین)
کد برنامه: 5231 | 5 جلسه
در این درس با مطالب زیر آشنا می‌شویم: پیشینه و تاریخچه اکوتوریسم ارکان اصلی اکوتوریسم انواع فعالیت‌های اکتوریسمی آشنایی با اقامتگاه‌های اکوتوریستی
راهنمای طبیعت‌گردی مجازی (آنلاین)
کد برنامه: 5134 | 9 ماه
این دوره از سرفصل‌های مختلفی تشکیل شده است. در کنار درس‌های تئوری، برای کسب تجربه و مهارت‌های لازم، فراگیران چندین سفر آموزشی - تخصصی هم تجربه می‌کنند. در مجموع دوره راهنمای تور ط...
راهنمای ایرانگردی و جهانگردی مجازی (آنلاین)
کد برنامه: 5133 | 9 ماه
دوره راهنمای ایرانگردی و جهانگردی (راهنمای فرهنگی) دارای 21 سرفصل تئوری و 2 سفر عملی است که زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار می‌شود. سرفصل‌های دقیق درس‌ها در قسمت «درباره برنامه...
مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی (بند ب)مجازی (آنلاین)
کد برنامه: 5132 | 7 ماه
دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی (بند ب)، از 13 سرفصل تئوری تشکیل شده و برای یافتن تجربه عملی در این زمینه، فراگیران باید 24 ساعت کارورزی را در یکی از آژانس‌های مسافرتی بگذرانند تا مهارت‌های کافی ر...
فرهنگ عامه
کد برنامه: 10853 | 4 جلسه

دوره‌های آموزش گردشگری در ارسباران جهت سهولت یادگیری و دسترسی علاقمندان، به صورت مجازی هم برگزار می‌شود. گذراندن دوره‌های مجازی به شکل آنلاین و آفلاین می‌تواند در زمان شما صرفه جویی کند و علاوه بر آن، سریع‌تر با مطالب و محتواهای مختلف در تمامی سرفصل‌ها، آشنا شوید.

آموزش‌های ارسباران به دو شکل کلی دوره مجازی و تک درس برگزار می‌شود و شما می‌توانید بسته به نیاز خود در آن‌ها ثبت نام کنید. آموزش‌هایی مانند راهنمای طبیعت‌گردی، راهنمای ایرانگردی و جهانگردی و مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی (مدیر فنی بند ب) به شکل دوره و مباحثی مانند آشنایی با پرندگان و پرنده نگری، آشنایی با تنوع زمین شناسی ایران، آشنایی با ماهیان و آبزیان، جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی، آشنایی با نجوم و صور فلکی و... به شکل تک درس ارائه می‌شود.


ادامه مطلب
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه