021 88 80 00 55


آشنایی با پرندگان و پرنده نگری (مجازی)
کد برنامه: 591 | 4 جلسه | مدرس آقای پرویز بختیاری
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: تفاوت پرنده‌نگری و پرنده‌شناسی صنعت پرنده‌نگری جایگاه ایران در صنعت پرنده‌نگری در دنیا جاذبه‌های ایران د...
آشنایی با تنوع زمین شناسی ایران (مجازی)
کد برنامه: 589 | 3 جلسه | مدرس آقای امیر توکلی
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: تنوع زمین شناسی و میراث زمین شناسی عوامل بیرونی موثر در تغییر شکل زمین انواع هوازدگی  انواع فرسایش (آبی، بادی، یخ، جاذبه و.....
آشنایی با ماهیان و آبزیان (مجازی)
کد برنامه: 675 | 2 جلسه | مدرس آقای شهرام شرفی
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: آشنایی با ماهیان آب های داخلی و دریای مازندران آشنایی با ماهیان اقتصادی آبهای خلیج فارس و دریای عمان آشنایی با ماهیان تزئینی ایران...
جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی (مجازی)
کد برنامه: 673 | 8 جلسه | مدرس آقای محمد براتی
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: تعاریف و مفاهیم جغرافیای جهانگردی ویژگیهای جغرافیایی ایران (طبیعی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) عوامل جغرافیایی و اثرات آن د...
آشنایی با نجوم و صور فلکی (مجازی)
کد برنامه: 672 | 2 جلسه | مدرس آقای امیر اله مانی
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند:   تاریخچه نجوم اجزای عالم منظومه شمسی صورت های فلکی صورت های فلکی باستانی و نوین حرکت انتقالی به دور خورشید اختلاف زاویه...
آشنایی با کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری (مجازی)
کد برنامه: 595 | 2 جلسه | مدرس آقای اشکان بروج
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: آشنایی با سامانه‌های ذخیره جا، مکان و روادید نقش فناوری اطلاعات در برندسازی مقصد مدیریت اطلاعات و آشنایی با فروش الکترونیکی ...
آشنایی با بندپایان و پروانه نگری (مجازی)
کد برنامه: 594 | 5 جلسه | مدرس آقای علیرضا نادری
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: آشنایی کلی با بندپایان آشنایی با رده‌بندی بندپایان آشنایی با بندپایان سمی آشنایی با حشرات با تکیه بر گونه‌های ایران آش...
اکوتوریسم (مجازی)
کد برنامه: 588 | 6 جلسه | مدرس آقای علی شادلو
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: تعاریف اکوتوریسم پیشینه و تاریخچه اکوتوریسم ارکان اصلی اکوتوریسم مفاهیم، تفاوت‌ها و اشتراکات اکوتوریسم با توریسم حیات وحش، ط...
شناخت صنعت گردشگری (مجازی)
کد برنامه: 590 | 5 جلسه | مدرس آقای اشکان بروج
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: تاریخچه صنعت گردشگری عوامل موثر بر گسترش صنعت گردشگری در دوره معاصر تعریف علمی گردشگری رویکردها و سیستم های گردشگری بازیگران و ن...
الگوهای رفتاری و آداب معاشرت در گردشگری (مجازی)
کد برنامه: 791 | جلسه | مدرس خانم بنفشه فراهانی
در این درس علاقمندان با سرفصل‌های ذیل آشنایی می‌یابند: تعاریف و مفاهیم (رفتارهای اجتماعی و اخلاق حرفه ای) و استانداردهای بین المللی ویژگی‌های رفتاری شاغلان بخش گردشگری (مسئولیت پذیر...
مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی مجازی ((آنلاین) فرد)
کد برنامه: 5148 | 5 ماه | یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (17 الی 20)
دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی (بند ب)، از 11 سرفصل تئوری تشکیل شده و برای یافتن تجربه عملی در این زمینه، فراگیران باید 60 ساعت کارورزی را در یکی از آژانس‌های مسافرتی بگذرانند تا م...
راهنمای طبیعت‌گردی مجازی ((آنلاین) زوج)
کد برنامه: 5152 | 9 ماه | شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ها (17 الی 20)
این دوره از سرفصل‌های مختلفی تشکیل شده است. در کنار درس‌های تئوری، برای کسب تجربه و مهارت‌های لازم، فراگیران چندین سفر آموزشی - تخصصی هم تجربه می‌کنند. در مجموع دوره راهنمای تور ط...
راهنمای ایرانگردی و جهانگردی مجازی ((آنلاین) زوج)
کد برنامه: 5151 | 9 ماه | شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ها (17 الی 20)
دوره راهنمای ایرانگردی و جهانگردی (راهنمای فرهنگی) دارای 21 سرفصل تئوری و 2 سفر عملی است که زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار می‌شود. سرفصل‌های دقیق درس‌ها در قسمت...
راهنمای طبیعت‌گردی مجازی ((آنلاین)پنجشنبه)
کد برنامه: 5154 | 13 ماه | پنجشنبه ها ساعت (9 الی 16)
این دوره از سرفصل‌های مختلفی تشکیل شده است. در کنار درس‌های تئوری، برای کسب تجربه و مهارت‌های لازم، فراگیران چندین سفر آموزشی - تخصصی هم تجربه می‌کنند. در مجموع دوره راهنمای تور ط...
راهنمای ایرانگردی و جهانگردی مجازی ((آنلاین) پنج‌شنبه)
کد برنامه: 5150 | 13 ماه | پنجشنبه ها ساعت (9 الی 16)
دوره راهنمای ایرانگردی و جهانگردی (راهنمای فرهنگی) دارای 21 سرفصل تئوری و 2 سفر عملی است که زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار می‌شود. سرفصل‌های دقیق درس‌ها در قسمت...
مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی مجازی ((آنلاین) پنج‌شنبه)
کد برنامه: 5149 | 5 ماه | پنجشنبه‌ها (9 الی 16)
دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی (بند ب)، از 11 سرفصل تئوری تشکیل شده و برای یافتن تجربه عملی در این زمینه، فراگیران باید 60 ساعت کارورزی را در یکی از آژانس‌های مسافرتی بگذرانند تا م...
راهنمای طبیعت‌گردی مجازی (آنلاین)
کد برنامه: 5134 | 9 ماه
این دوره از سرفصل‌های مختلفی تشکیل شده است. در کنار درس‌های تئوری، برای کسب تجربه و مهارت‌های لازم، فراگیران چندین سفر آموزشی - تخصصی هم تجربه می‌کنند. در مجموع دوره راهنمای تور ط...
راهنمای ایرانگردی و جهانگردی مجازی (آنلاین)
کد برنامه: 5133 | 9 ماه
دوره راهنمای ایرانگردی و جهانگردی (راهنمای فرهنگی) دارای 21 سرفصل تئوری و 2 سفر عملی است که زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار می‌شود. سرفصل‌های دقیق درس‌ها در قسمت...
مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی مجازی (آنلاین)
کد برنامه: 5132 | 5 ماه
دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی (بند ب)، از 11 سرفصل تئوری تشکیل شده و برای یافتن تجربه عملی در این زمینه، فراگیران باید 60 ساعت کارورزی را در یکی از آژانس‌های مسافرتی بگذرانند تا م...
مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی (مجازی (آفلاین))
کد برنامه: 1208 | 5 ماه
دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی (بند ب)، از 11 سرفصل تئوری تشکیل شده و فراگیران باید 60 ساعت کارورزی را در یکی از آژانس‌های مسافرتی بگذرانند تا مهارت‌های کافی را کسب کنند. سرفصل...
راهنمای ایرانگردی و جهانگردی (مجازی (آفلاین))
کد برنامه: 1202 | 9 ماه
دوره راهنمای ایرانگردی و جهانگردی (راهنمای فرهنگی) دارای 18 سرفصل تئوری و 2 سفر عملی است که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می‌شود. سرفصل‌های دقیق درس‌ها در قسم...
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه
از اینستاگرام ارسباران